"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning

Forskningsprojekt "De dödas mobilitet", är ett projekt som ämnar att bidra med ny kunskap till den teoretiska diskussionen rörande människors platsanknytning.

I studier av människors mobilitet har fokus legat på mobilitet när de är i livet, men faktum är att individer inte upphör att vara mobila för att de avlidit. De dödas mobilitet sker ofta till platser som varit viktiga för den avlidne när han/hon var vid liv. Detta mönster och betydelsen av dessa platser är något som inte uppkommer om vi begränsar våra studier till att omfatta endast levande människor. Kunskapen om de dödas mobilitet kommer att bidra till en ökad förståelse för vilka platser som faktiskt är viktiga bland människor, något som inte framkommer vid traditionella studier.

Projektansvarig

Roger Marjavaara
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Mänsklig mobilitet är en central del av kulturgeografisk forskning. Områden som befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, transportgeografi och turismgeografi behandlar alla mänskig mobilitet på ett eller annat sätt. Dock har fokus varit på vad människor gör när det är vid liv. Det är givetvis inget konstigt med detta, men faktum är att vi inte upphör att vara mobila bara för att vi avlider. Idag är det både tekniskt och ekonomiskt möjligt att transportera avlidna över långa distanser, vilket har fått konsekvensen att många avlidna ger sig ut på en "sista resa". Marjavaara (2012) visar att de dödas mobilitet inte är ett marginelt fenomen i Sverige, i alla fall om vi jämför med andra typer av mobilitet. Ungefär 22% av de avlidna begravs in en annan församling än den de bodde i vid dödstillfället. Jämfört med hur många som byter permanentbostadsadress varje år, vilket är 14%, så betyder detta att de avlidna är mer mobila än de levande. Således är många människor påverkade av denna typ av mobilitet och dess konsekvenser, vilket betyder att detta område är intressant för fortsatt forskning. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv så är de dödas mobilitet intressant då det representerar mänsklig mobilitet till platser av hög betydelse för den avlidne eller de efterlevande, vilket ger en ny insikt i människors platsanknytning, något som inte går att göra om vi bara studerar vad människor gör när de är vid liv.

Syftet med studien är att belysa individers olika platsanknytningar genom att studera de dödas mobilitet. Detta kommer att göras i relation till religiös och etnisk bakgrund samt tidigare mobilitetsmönster. Specifika frågor som kommer att besvaras är: 1. Vilka faktorer är viktiga och influerar människors val av plats för den sista vilan? 2. Hur påverkar olika religiösa, etniska och mobilitetsbiografier de dödas mobilitet? 3. Vem bestämmer var den avlidne slutligen begravs? 4. Hur viktig är en specifik plats för den "sista vilan" för individer? 5. Hur omfattande är det internationella flödet av avlidna in och ut ur Sverige?

Nyckelord: mobilitet, platsanknytning, migration, begravningar, avlidna, Sverige

Senast uppdaterad: 2021-11-03