"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design för utsatta grupper i samhället

Doktorandprojekt Mina doktorandstudier är inriktade på design av digitala artefakter för utsatta grupper och samhällets roll i samband design. Mer detaljerad betoning läggs på samhällets strukturer hur design kan belysa dessa i en process av rättvisa, transparens och förändring

Design, som interaktionsdesign och design av digitala artefakter har genom åren fokuserat på en mängd olika typer av användare. Användarcentrerad design, ux-design, universell design etc. De senaste åren har en förändring börjat gå från större mer generella användargrupper till att titta mot samhällets marginaler för att hitta de som oftast inte står i centrum för designprocesser. Genom att sikta på fördjupning av människor i utsatta situationer och samtidigt utforska vilka samhällsstrukturer som orsakar sårbarhet möjliggör detta för en ny form av designarbete.

Doktorand

Linnea Öhlund
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2024-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

När design rör sig mot samhällets marginaler kommer utmanande situationer att uppstå genom komplexiteten och omfattningen av utsatthet som vissa individer upplever. Denna utsatthet har möjlighet att påverka utvecklingen och utformningen av digitala artefakter för att ytterligare utöka användbarheten och hållbarheten hos teknik i samhället mot rättvisare distribution av tillgångar.

Att bedriva forskning kring grupper i samhället som är stigmatiserade, marginaliserade eller diskriminerade innebär att äntra ett komplext och mångfacetterat område genomsyrat av etik, historia och sociala strukturer. Kan vi som designers och forskare jobba med frågor som inte har direkta svar och problem som står utan vidare lösningar? Det är detta jag ämnar fördjupa mig i. Inom denna ram ligger ”social rättvisa” eller social justice informatics. Sådana marginaliserade, stigmatiserade och diskriminerade grupper kan vara svåra att definiera och svåra att arbeta runt på grund av sociala strukturer de lever under. I vissa länder är till exempel de patriarkala strukturerna något mer framträdande än i andra, vilket resulterar i ett komplext och ibland svårt liv för kvinnor i vissa grupper. Dessa kvinnor skulle potentiellt ha nytta av vissa typer av teknik i deras vardag, men på grund av patriarkala samhällsstrukturer får de inte äga eller navigera i teknik. Dessa svårigheter mot att utforma eller till och med börja skapa teknik för utsatta grupper av varierande klass, etnicitet, religion och kön kan resultera i många komplexa utmaningar som måste analyseras och arbetas med, på olika sätt relaterade till samhällsstrukturer.

När världen utvecklas måste också design av digitala teknik utvecklas. När grupper som har upplevt otroliga orättvisor genom historien börjar få större berättigat erkännande i samhället är det viktigt att tekniken följer denna förändring parallellt. Genom att undersöka positionen för digital teknik och design inom stigmatiserade, marginaliserade och diskriminerade grupper och de samhällsstrukturer som ligger till grund är det möjligt att skapa en bättre förståelse och ytterligare förstå vilken roll teknik kan ha i förhållande till rättvisa.

Senast uppdaterad: 2021-02-23