"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetensförsörjning och regional omvandling

Detta delprojekt kommer att studera den gröna omställningens effekter på den regionala arbetsmarknaden och den regionala ekonomin.

Forskningen fokuserar på följande övergripande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning vi kan förvänta oss att människor med den efterfrågade kompetensen kommer att flytta in från andra regioner?
  • Kan en ökad lokal efterfrågan på arbetskraft tränga ut befintlig verksamhet?
  • Kommer de nya arbetstillfällena att utjämna eller förstärka könsskillnader på arbetsmarknaden?

Gå tillbaka till "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering"

Medverkande forskare

Johan Lundberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 40
Emelie Hane-Weijman
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 07
Marcin Rataj
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 91
Gergo Toth
Postdoktor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-10-26