"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diagnostik av hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion med hjälp av ”fick-ultraljud” i primärvården

Forskningsprojekt Symtom som kan tyda på hjärtsvikt är vanliga, men ospecifika, bland personer som söker vid primärvårdens mottagningar. För diagnostik av hjärtsvikt ingår hjärtundersökning med ultraljud samt blodprov för mätning av natriuretiska förmakspeptider (NT-proBNP).

Vi undersöker det diagnostiska resultatet vid en riktad undersökning med en mindre handhållen ultraljudsapparat (”fickultraljud”) bland patienter som sökt för misstanke om hjärtsvikt i primärvården.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-12-01 2022-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vinnova

Projektbeskrivning

Undersökare är primärvårdsläkare som först genomgått en praktisk träningsperiod, omfattande 20 handledda undersökningar. Referens är konventionellt utfört hjärtultraljud av specialiserad personal, kombinerat med NT-proBNP.

Deltagande patienter klassificeras därefter utifrån grad av nedsatt vänsterkammarfunktion, diastoliskt fyllnadsmönster och BNP-nivåer. Överensstämmelsen mellan fickultraljud och referensmetod beräknas enligt konventionella statistiska utfallsmått.

Sammanställning av resultat pågår. Studien har redovisat delresultat vid nationella och internationella möten, senast WONCA 2018. Erfarenheter från lärandeprocessen har sammanställts i ett särskilt forskningssamarbete, med kvalitativ metodik.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-02