"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Diagnostik av prostatacancer

Forskningsprojekt Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan. Instrumentet kombinerar mätmetoderna Ramanspektroskopi och Resonanssensorteknik.

Prostatacancer har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Flera av de metoder som används brister i tillförlitlighet. Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan. Instrumentet kombinerar mätmetoderna Ramanspektroskopi och Resonanssensorteknik och förhoppningen är att det ska bli ett gott alternativ till vävnadsprover eller PSA-prov .

Projektansvarig

Olof Lindahl
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 20

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-06-30 2014-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Medicinsk teknik

Projektbeskrivning

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män i Sverige och i västvärlden. Årligen diagnostiseras ca 9000 nya fall i Sverige och ca 2500 patienter avlider i sjukdomen under samma period. Mer än 70 000 män har idag prostatacancer i Sverige. Prostatacancer har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Tumörer i prostatan går oftast inte att säkert lokalisera med vare sig palpering eller någon tillgänglig avbildningsmetod, som t.ex. ultraljud. Därför är det dessvärre ofta nödvändigt att slumpmässigt ta biopsier (vävnadsprover) från flera ställen av prostatan och undersöka i mikroskop (histopatologi). Detta ökar risken för att komplikationer, såsom infektioner, tillstöter vid ingreppet. Dessutom är det ganska vanligt att en föreliggande cancer förbises; det har uppskattats att detta inträffar vid 3 av 10 biopsi-undersökningar. Ytterligare en nackdel med histopatologiska analyser är att de inte kan genomföras in vivo, då vävnaden måste avlägsnas för att kunna kontrolleras. Med blodprov kan PSA-värdet (prostataspecifikt antigen) bestämmas. Ett förhöjt PSA tyder på cancer i prostata men även andra åkommor till exempel inflammation i prostata kan ge upphov till förhöjt PSA. Även denna metod är således inte tillförlitlig. Vår forskargrupp vid Umeå universitet har idag tillgång till unik utrustning och kompetens för att utveckla ett konkurrenskraftigt instrument för prostatacancerdetektion.

Senast uppdaterad: 2019-09-18