"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Olof Lindahl

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Medicinsk teknik och Radiofysik
Plats
3B, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag har arbetat med medicinteknisk forskning och utveckling i över 30 år. Min forskning handlar om medicinska sensorer där jag framför allt arbetar med resonanssensorer och Ramanspektroskopi för detektion av prostatacancer. Förutom vetenskapliga publikationer har jag som uppfinnare sju beviljade patent och har även startat ett flertal företag inom medicinsk teknik. Sedan många år är jag engagerad i både nationella och internationella vetenskapliga föreningar inom medicinsk teknik samt i vetenskapliga råd till företag och organisationer. Till exempel är jag treasurer inom IFMBE och utnämnd till Fellow i EAMBES

Jag är också sjukhusingenjör/forskare på MT-FoU vid Region Västerbotten där jag bla arbetar i ett forskningsprojekt om strokerehabilitering med ett digitalt verktyg Rehabkompassen® som vi utvecklat. Jag deltar också i utvecklingen av en digital innovationsguide för att underlätta kommersialisering av medicintekniska forskningsprojekt.

Digital Health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Hu, Xiao-Lei; Jonzén, Karolina; Karlsson, Marcus; et al.
JMIR Human Factors, JMIR Publications 2022, Vol. 9, (3)
Hu, Xiao-Lei; Jonzén, Karolina; Lindahl, Olof A; et al.
Health and Technology, Springer 2022, Vol. 12, (5) : 911-922
Mejtoft, Thomas; Lindahl, Olof; Öhberg, Fredrik; et al.
Biomedical Engineering & Physics Express, Institute of Physics (IOP) 2021, Vol. 7, (2)
Lindahl, Olof A; Bäcklund, Tomas; Ramser, Kerstin; et al.
Engineering computations, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 37, (6) : 2137-2153
Jonsson, Ulf G.; Lindahl, Olof A.; Andersson, Britt M.
Medicinteknikdagarna 2019, Linköping, Sweden, 2-3 oktober, 2019
Mejtoft, Thomas; Andersson, Britt M.; Pommer, Linda; et al.
EMBEC & NBC 2017, SPRINGER-VERLAG SINGAPORE PTE LTD 2018 : 193-196
Lindahl, Olof A; Ramser, K.; Bäcklund, Tomas; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Vol. 41, (2) : 131-140
Murayama, Yoshinobu; Lindahl, Olof A
Sensors, Switzerland: MDPI AG 2017, Vol. 17, (11)
Åstrand, Anders; Andersson, Britt; Jalkanen, Ville; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2016, Vol. 40, (5) : 270-279
Hellström, Thomas; Lindahl, Olof; Bäcklund, Tomas; et al.
Biomedical engineering online, Vol. 14
Alrifaiy, Ahmed; Borg, Johan; Lindahl, Olof A.; et al.
1st Global Conference on Biomedical Engineering and 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering: October 9-12, 2014, Tainan, Taiwan, Springer International Publishing 2015 : 267-270
Lindahl, Olof A.; Nyberg, Morgan; Jalkanen, Ville; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2015, Vol. 39, (3) : 198-207
Nyberg, Morgan; Jalkanen, Ville; Ramser, Kerstin; et al.
16th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering: 16. NBC & 10. MTD 2014 joint conferences. October 14-16, 2014, Gothenburg, Sweden, Cham: Springer 2015 : 120-123
Åstrand, Anders P.; Andersson, Britt M.; Jalkanen, Ville; et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Press 2014, Vol. 61, (12) : 2106-2120
Jonsson, Ulf G; Lindahl, Olof A; Andersson, Britt M
XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013: MEDICON 2013, 25-28 September 2013, Seville, Spain, Springer 2014 : 1124-1126
Lindahl, Olof A; Andersson, Britt M.; Lundström, Ronnie; et al.
Medicinteknikdagarna 2014: Göteborg, 14-16 oktober, 2014 : 26-26
Nyberg, Morgan; Jalkanen, Ville; Ramser, Kerstin; et al.
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering May 26-31, 2012, Beijing, China, Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 313-316
Alrifaiy, Ahmed; Bitaraf, Nazanin; Druzin, Michael; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2013, Vol. 37, (7) : 416-423
Jalkanen, Ville; Andersson, Britt; Bergh, Anders; et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, New York: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society 2013, Vol. 60, (1) : 243-255
Jonsson, Ulf G.; Andersson, Britt M.; Lindahl, Olof A.
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering May 26-31, 2012, Beijing, China, Springer 2013 : 2088-2090
Lindahl, Olof; Andersson, Britt; Lundström, Ronnie; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2013, Vol. 138, (14) : 4029-4034
Nyberg, Morgan; Ramser, Kerstin; Lindahl, Olof A.
9th Workshop on FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics
Nyberg, Morgan; Ville, Jalkanen; Bergh, Anders; et al.
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering May 26-31, 2012, Beijing, China, Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 1401-1404
Åstrand, Anders; Jalkanen, Ville; Andersson, Britt; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Informa Healthcare 2013, Vol. 37, (3) : 185-196
Åstrand, Anders; Jalkanen, Ville; Andersson, Britt M.; et al.
Polymers, Vol. 4, (3) : 1349-1398
Alrifaiy, Ahmed; Lindahl, Olof A; Ramser, Kerstin
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2012, Vol. 36, (6) : 319-327
Candefjord, Stefan; Murayama, Yoshinobu; Nyberg, Morgan; et al.
Medicinteknikdagarna 2012
Jonsson, Ulf G; Andersson, Britt; Lindahl, Olof
Medicinteknikdagarna 2012
Lindahl, Olof; Andersson, Britt; Lundström, Ronnie; et al.
Measurement science and technology, Institute of Physics (IOP) 2012, Vol. 23, (6) : 065901-
Nyberg, Morgan; Candefjord, Stefan; Jalkanen, Ville; et al.
European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 14-18 sept, 2011: vol. 5
Lindahl, Olof; Andersson, Britt; Lundström, Ronnie; et al.
Medicinteknikdagarna 11-12 oktober, Linköping
Lindahl, Olof; Andersson, Britt; Lundström, Ronnie; et al.
Medicinteknikdagarna 2011 : 110-110
Åstrand, Anders; Jalkanen, Ville; Andersson, Britt; et al.
15TH NORDIC-BALTIC CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING AND MEDICAL PHYSICS (NBC 2011), Aalborg: Springer 2011 : 21-24
Åstrand, Anders P.; Jalkanen, Ville; Andersson, Britt M.; et al.
Medicinteknikdagarna 2010, Umeå: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik 2010 : 193-193
Jalkanen, Ville; Andersson, Britt M.; Bergh, Anders; et al.
The XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing: vol. 29, part 4, Springer 2010 : 624-626
Lindahl, Olof; Andersson, Britt; Lundström, Ronnie; et al.
Medicinteknikdagarna, Umeå, 6-7 okt 2010
Lindahl, Olof; Ramser, Kerstin; Andersson, Britt
Medicinteknikdagarna 2010, Umeå: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik 2010 : 167-167
Åstrand, Anders P.; Jalkanen, Ville; Lindahl, Olof A.; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Vol. 33, (4) : 263-273
Lindahl, O A; Constantinou, C E; Eklund, Anders; et al.
Medical and Biological Engineering and Computing, Springer 2006, Vol. 44 : 609-618
Hallberg, Per; Eklund, Anders; Santala, Kenneth; et al.
J Med Eng Technol, Vol. 30, (6) : 345-352
Hallberg, Per; Santala, Kenneth; Lindén, Christina; et al.
World Congress on Biomedical Engineering and Medical Physics, August 27 - September 1, 2006, Seoul, Korea
Jalkanen, Ville; Andersson, Britt M; Bergh, Anders; et al.
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 44, (7) : 593-603
Jalkanen, Ville; Andersson, Britt M; Bergh, Anders; et al.
Physiological Measurement, Vol. 27, (12) : 1373-86
Jalkanen, Ville; Andersson, Britt M; Bergh, Anders; et al.
Proceedings SSBA 2006: Symposium on image analysis, Umeå, March 16-17, 2006, Umeå: Umeå universitet. Institutionen för datavetenskap 2006 : 117-120
Li, Liu; ur Réhman, Shafiq; Lindahl, Olof; et al.
IFMBE Proccedings: NBC'05 Umeå 13th Nordic Baltic Conferenceon Biomedical Engineering and Medical Physics, Umeå: 2005 : 130-131
Jalkanen, Ville; Andersson, Britt; Bergh, Anders; et al.
Proceedings of 13th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Swedish Society for Medical Engineering and Medical Physics 2005 : 132-133
Lindberg, Peter; Andersson, Britt M.; Bergh, Anders; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 28 februari 2022
1 juli 2017 till 31 december 2019
1 augusti 2015
1 januari 2014
30 juni 2011 till 31 december 2014