"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm

Forskningsprojekt Projektet Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, har som mål att producera en digital katalog över de ryska 1600-talsdokument som ingår i det så kallade Smolenskarkivet på Riksarkivet i Stockholm.

Dokumenten tillkom under perioden 1609–1611 i den västryska staden Smolensk när denna först belägrades och därefter intogs av polska trupper, och kom sedan till Sverige tillsammans med annat krigsbyte under de svenska fälttågen i Polen i mitten av 1600-talet. Materialet består av cirka 1000 blad fördelade på 75 rullar av olika längd, och texterna är skrivna med en särskild typ av rysk 1600-talshandstil, s.k. skoropis.

Projektansvarig

Per Ambrosiani
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Historia, Moderna språk
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Elisabeth Löfstrand, Docent
    Adrian Selin, Professor

Projektbeskrivning

I svenska bibliotek och arkiv finns värdefulla samlingar av äldre slaviskt material, detta på grund av täta kontakter av såväl krigisk som fredlig natur med våra grannländer. Ibland finns inga motsvarande historiska källor bevarade i de slaviska länderna. Detta gäller för det ryskspråkiga s k Smolenskarkivet, som hänför sig till åren 1609-1611 och som förvaras på Riksarkivet.
I Ryssland har bara strödda handlingar från den stora oredans tid bevarats från Smolensk. Före revolutionen 1917 väckte arkivet därför ryska forskares intresse. En katalogisering påbörjades av en rysk forskare på besök i Sverige. Detta arbete förblev ofullbordat. I Sverige saknades kompetens och kanske även intresse att fullfölja arbetet. Under sovjettiden var ryska forskares möjlighet att resa starkt begränsad. Sedan 1990-talet finns inte längre några hinder för ryska och svenska forskare att samarbeta. Ett brett kontaktnät mellan svenska slavister och ryska historiker har kunnat skapas.
Föreliggande projekt syftar till att framställa en engelskspråkig modern katalog över Smolenskarkivet. Arbetet ska utföras av två svenska slavister och en rysk historiker. Den färdiga katalogen ska finnas tillgänglig på Riksarkivets hemsida. Avsikten är även att skanna samlingens ca 1000 blad så att även de digitaliserade originalhandlingarna står att finna på hemsidan. Det är särskilt viktigt eftersom samlingen är intressant för det internationella och givetvis i synnerhet för det ryska forskarsamfundet.

Senast uppdaterad: 2019-09-18