"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Ambrosiani

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för språkstudier Enhet: Ryska
Plats
., . Umeå universitet, 901 87 Umeå
Le repos de la guerrière: textes en l’honneur de Barbro Nilsson Sharp, Umeå: Umeå University 2023 : 5-13
Ambrosiani, Per
The cambridge handbook of historical orthography, Cambridge: Cambridge University Press 2023 : 163-182
Ambrosiani, Per; Llamas-Pombo, Elena
Славянски текстове и традиции: сборник в чест на Катрин Мери Макробърт = Slavonic texts and traditions : in honour of Catherine Mary MacRobert, Sofia: Cyrillo-Methodian Research Centre 2021 : 161-168
Ambrosiani, Per
Advances in historical orthography, c. 1500–1800, Cambridge, UK: Cambridge University Press 2020 : 46-66
Ambrosiani, Per
Slavic alphabets and identities, Bamberg: University of Bamberg Press 2019 : 1-27
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Routledge 2019, Vol. 65, (1) : 1-1
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Routledge 2019, Vol. 65, (2) : 125-126
Ambrosiani, Per
Formate der Translation, Berlin: Frank & Timme 2018 : 279-301
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Routledge 2018, Vol. 64, (2) : 119-120
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Routledge 2018, Vol. 64, (1) : 1-1
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Vol. 63, (1) : 1-2
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Routledge 2017, Vol. 63, (2) : 97-98
Ambrosiani, Per
Петербургский исторический журнал [Peterburgskij istoričeskij žurnal], Sankt-Petersburg: Sankt-Petersburg Institute of History 2017, (3) : 162-173
Löfstrand, Elisabeth; Ambrosiani, Per
Да веселитсѧ Новъградъ. Må Novgorod fröjda sig: hyllningsskrift till Elisabeth Löfstrand, Stockholm: Stockholms universitet 2016 : 15-21
Ambrosiani, Per
Bevara för framtiden: texter från en seminarieserie om specialsamlingar, Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek 2016 : 95-111
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Taylor & Francis 2016, Vol. 62, (2) : 139-140
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Association of Scandinavian Slavists and Baltologists 2016, Vol. 62, (1) : 5-6
Ambrosiani, Per
Translation and Interpreting Studies, John Benjamins Publishing Company 2016, Vol. 11, (1) : 81-99
Ambrosiani, Per
Stockholm Slavic Papers, 26
Ambrosiani, Per; Bodin, Per-Arne; Zorikhina Nilsson, Nadezjda
Comparative Oriental Manuscript Studies: An Introduction, Hamburg: COMSt 2015 : 500-502
Ambrosiani, Per
Scripta & e-Scripta, Vol. 14–15 : 63-71
Ambrosiani, Per
Knigam bo est’ neiščetnaja glubina: essays in honour of Irina Lysén, Uppsala: Uppsala universitet 2015 : 14-23
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Routledge 2015, Vol. 61, (2) : 137-138
Ambrosiani, Per
Scripta & e-Scripta, Institute of Literature ; CEEOL 2014, Vol. 13 : 9-24
Ambrosiani, Per
Med blicken österut: hyllningsskrift till Per-Arne Bodin, Stockholm & Skellefteå: Stockholms universitet, Slaviska institutionen & Artos/Norma 2014 : 33-42
Ambrosiani, Per
Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures , Vol. 55 : 9-17
Ambrosiani, Per
Stockholm Slavic Papers, 23
Ambrosiani, Per; Löfstrand, Elisabeth; Teodorowicz-Hellman, Ewa
Språkets gränser – och verklighetens: perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier 2012 : 117-127
Ambrosiani, Per
Slovo : Journal of Slavic Languages and Literatures, Vol. 53 : 7-28
Ambrosiani, Per
Domestication and Foreignization in Translation Studies, Berlin: Frank & Timme 2012 : 79-100
Ambrosiani, Per
Novgorodiana Stockholmiensia, Stockholm: Stockholms universitet, Slaviska institutionen 2012 : 40-50
Ambrosiani, Per
Novgorodiana Stockholmiensia: Стокгольмская Новгородика, Stockholm: Stockholms universitet, Slaviska institutionen 2012 : 51-62
Ambrosiani, Per
Humour in language: textual and linguistic aspects, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2010 : 30-63
Ambrosiani, Per
Slovo : Journal of Slavic Languages and Literatures, Uppsala: Uppsala universitet 2010, (51) : 107-113
Ambrosiani, Per; Granberg, Antoaneta
Cyrillica Suecana, 1
Granberg, Antoaneta; Ambrosiani, Per; Lysén, Irina; et al.
Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid, 10–16 September 2008), Umeå: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier 2009 : 9-18
Ambrosiani, Per
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 6
Ambrosiani, Per
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer: Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006, Umeå: 2009 : 57-64
Ambrosiani, Per
Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala 19–24 August 2002: vol. 4, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen 2008 : 5-10
Ambrosiani, Per
Språktidningen, (3) : 32-34
Ambrosiani, Per
Jako blagopesnivaja ptica: hyllningsskrift till Lars Steensland, Stockholm: 2006 : 23-29
Ambrosiani, Per
Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm Slavic Studies, 32
Ambrosiani, Per; Lysén, Irina; Löfstrand, Elisabeth; et al.
Новгородский исторический сборник [= Novgorodskij istoričeskij sbornik], Vol. 10 (20) : 309–312-
Ambrosiani, Per
Scando-Slavica, Vol. 51 : 81–96-
Ambrosiani, Per
Norden und Süden: festschrift für Kjell-Åke Forsgren zum 65. Geburtstag, Umeå: Umeå universitet 2004 : 14-18
Ambrosiani, Per

Forskningsprojekt

1 januari 2014 till 31 december 2016
17 december 2007 till 31 december 2008