"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital Pausanias: Migrations and Transformations

Forskningsprojekt Flyktingkrisen påminner oss om hur stora folkförflyttningar ofta skapar etnisk och religiös oenighet och ibland föranleder populistiska resningar och konfliktskapande politik.

I detta forskningsprojekt avser vi studera migration, samhällsomvandling och kris i Europa genom ett digitalt och antikt prisma.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-07-01 2021-06-30

Finansiering

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond / Marcus and Amalia Wallenberg Foundation (4 100 000 kr)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Forskningsområde

Digital humaniora

Projektbeskrivning

Specifikt avser vi att digitalisera den grekiska geografen Pausanias arbete Periegesis Hellados (Beskrivning av Grekland). Periegesis är en reseguide från 100-talet e.kr. för helleniska platser under romerskt herravälde. Utöver topografi beskriver texten helleniska traditioner, värden, och infrastrukturer för religion och kollektivt minne. Pausanias berättelse om hellenerna (i interaktion med sig själva, deras kolonisatörer och den andre), har spelat en avgörande roll för formandet av en grekisk kulturell identitet från uppkomsten av den grekiska nationen år 1821 till dess senare införlivande i Europa.

Projektteamet kommer att skapa en digital karta och ett geografiskt informationssystem över Pausanias Grekland. Kartan kommer att berikas med annoterad text och hjälpa forskare att katalogisera och förstå migrationsmönster. Specifikt kommer kartan att spåra omvandlingar av kulturell infrastruktur (tex. tempel, teatrar, kryptor, etc.) såväl i tider av fred som konflikt. Genom att visualisera det som märkts upp och katalogiserats kommer den digitala kartan att möjliggöra nya former av analys och uppmuntra till teoretisk reflektion av forskningsfrågan: vilket nytt ljus kan dynamiska kartgränssnitt och digitala färdigheter skänka den historiska länken mellan migration och kulturförändring. Ett särskilt mål är att skapa ny kunskap om hur migrationsströmmar och samhällsomvandling påverkar vår förståelse av identitet, kultur, och politik i tider av kris. Projektet föreslår således att med digital hjälp bryta ny mark bortom traditionell kartografi. Genom kartan kommer både forskare och lekmän att kunna utforska geografi som dynamisk rörelse snarare än statisk topografi.

Projektet riktar sig mot en bred publik med intresse av: (1) en förståelse för konstruktioner av kulturell och etnisk identitet i tider av nationell kris (tex. krig, migration och kolonisation); (2)utforskandet av digital läskunnighet genom dynamiska kartgränssnitt; (3) visualisering som metod för studiet och spridandet av antik historia, arkeologi och kulturhistoria; (4) utvecklingen och värnandet om svensk arkeologi i Grekland. Kartan gör det möjligt för både andra forskare och kulturbärande organisationer att skapa egna vägar genom Pausanias, reflektera över skapandet av ett kulturellt förflutet, och återanvända visualiseringsteknik för textbundna fallstudier.

Senast uppdaterad: 2018-09-03