"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dietistens digitala arbetsmiljö

Syftet med studien är att få förståelse för internetbaserad dietistbehandling (IDB) från dietistens perspektiv genom att undersöka hur dietister förändrar och anpassar sitt arbetssätt när behandlingen sker online samt att studera förutsättningar för implementering av internetbaserade behandlingsformer.

Målgrupp

Kliniskt yrkesverksamma dietister i Sverige som i någon grad behandlar patienter på distans via videolänk.

Studiens upplägg

Steg 1: Intervju via videolänk

Intervju med dietisten på distans via videolänk, angående erfarenheter och upplevelser av sin digitala arbetsmiljö. Intervjun beräknas vara ungefär 40-60 minuter.

Steg 2: Observation och intervju hos dietist

Observationer av dietistens digitala arbetsmiljö på dietistens arbetsplats, där en av oss forskare sitter med och observerar ett behandlingsmöte med patient som sker via internet. Behandlingsmötet kommer även att filmas för att kunna göra bildanalys senare av specifika situationer. Därefter följer intervju med dietisten baserat på observationen och dietistens upplevelse.

Observationen kommer att anpassas till rådande restriktioner och kan komma att genomföras digitalt eller av dietisten själv med hjälp av verktyg och utrustning som tillhandahålls av projektet.

Om du arbetar hemifrån sker observationen utifrån individuella anpassningar - kontakta oss för mer information

Steg 3: Uppföljning - intervju och observation

Intervju med dietisten via videolänk, för uppföljning av digital arbetsmiljö. Intervjun beräknas vara ungefär 30 minuter. Därefter följer ytterligare en observation med samma upplägg som vid Steg 2.

Tidsplan

Projektet beräknas starta under våren 2021 med intervjuer via videolänk och fortsätta hösten 2021 med observationer. Uppföljande intervjuer planeras till våren 2022 följt av observationen under hösten 2022. Det går naturligtvis också bra att avbryta medverkan i projektet under studietiden, all medverkan är frivillig.

Anmäl dig till studien

Om du kan tänka dig att medverka i studien, anmäl dig här!

 

Frågor och svar

Kan jag välja om jag vill delta i observationsdelen eller inte?
Ja, det går bra att bara delta vid den första intervjun. Om det är många som väljer att delta i observationsdelen kommer vi att behöva göra ett urval inför observationerna, då vi inte har möjlighet att observera fler än tio dietister inom denna studie.

Måste vi vänta med att använda internetbaserad behandling till dess att studien startar?
Nej. Det är tvärtom positivt om ni har erfarenhet av behandling via internet innan studien startar.

Spelar det någon roll vilka typer av patienter jag träffar?
Nej, det är din arbetsmiljö som är av intresse oavsett vilka patientgrupper du träffar. Berörs mina patienter av den här studien? Vid observationerna kommer vi att observera behandlingsmöten som sker på distans. Patienten ska informeras i förväg om att mötet kommer att observeras samt filmas, och har naturligtvis rätt att neka till detta. Vi tillhandahåller information som du förmedlar till patienten innan mötet. Fokus vid observation och filmning kommer att vara på dig som dietist och patienten kommer inte att synas i bild.

Kommer jag att behöva förändra hur jag genomför kostbehandling?
Nej. Det vi vill undersöka är om internetbehandling gör att du behöver anpassa ditt arbetssätt gentemot de patienter du möter via video, jämfört med om du och patienten träffats i ett fysiskt möte. Du genomför således kostbehandling på det sätt du själv finner lämpligt.

Spelar det någon roll om jag jobbar på sjukhus eller hälsocentral?
Nej, det viktiga är att du i någon mån träffar patienter på distans via videolänk.

Har jag möjlighet att ångra mitt deltagande?
Självklart! Du kan när som helst avsluta din medverkan i studien, och du behöver inte berätta varför du vill lämna studien.

Hur hanterar projektet de data jag lämnar ifrån mig (intervju- och observationsmaterial osv.)?
Data som projektet samlar in sparas lokalt på servrar på Umeå universitet. Tillgången till data är skyddad i flera steg; endast personer som beviljats tillstånd av projektledaren har tillgång till data, personuppgifter (all data som på något sätt skulle kunna möjliggöra att du identifieras såsom kön, ålder, e-postadress osv.) lagras separat och tillgång till dessa data är ytterligare begränsad, samt att alla uttag av data loggförs.

Fler frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2022-11-18