"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Upplevelse av Internetbaserad dietistbehandling

Information till deltagare

Informationsfilm för deltagare

Teckenspråkstolkad information till deltagare

Är du intresserad av att medverka i projekt Dietist på distans (DiOn)? Kontrollera först om du kan tillhöra studiens målgrupp nedan. Anmäl därefter ditt intresse.

Målgrupp

Personer som haft digitalt möte med dietist i Sverige, via video.

Du kan medverka om du:

  • Är 18 år eller äldre
  • Har träffat dietist via video under de senaste två åren

Anmälan till studien

Vad ska jag som deltagare göra i studien?

Du anmäler ditt intresse för deltagande via en enkät med några bakgrundsfrågor. Därefter kontaktas du av forskargruppen för inbokning av lämplig tid för en gruppintervju. Vid intervjutillfället kopplar du upp dig via en länk till ett Zoom-möte och träffar där andra dietistpatienter eller anhöriga tillsammans med två medlemmar från forskargruppen. Du samt övriga deltagare samtalar om era olika erfarenheter av internetbaserad dietistbehandling. Intervju-tillfället spelas in på video för att underlätta analys. Gruppintervjun beräknas vara i ca 1 timme.

Krav på utrustning

Utrustning du behöver för att delta i studien är internetuppkoppling och enhet med möjlighet till videouppkoppling (ljud och rörlig bild); smartphone, surfplatta eller dator. Vi önskar att du använder headset (hörlurar med mikrofon) för bättre ljudkvalitet och för att undvika att din omgivning kan höra det som sägs.

Tidsplan

Intervjuerna beräknas pågå under våren 2023. Sista datum för anmälan 30 april 2023.

Kontaktuppgifter

Projekt DiOn: dion.kostvetenskap@umu.se

Projektansvarig: Petra Rydén, lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå Universitet.

E-post: petra.ryden@umu.se, Tel. 090-786 95 57

 

Frågor och svar

Frågor och svar

Teckenspråkstolkade frågor och svar gällande studien

Frågor och svar

Kan jag välja om jag vill bli intervjuad individuellt eller i grupp?
Det kommer att finnas möjlighet till det. Meddela projektledare om ditt önskemål eller skriv kommentar om det när du anmäler dig.

Kan jag välja om jag vill bli intervjuad digitalt eller vid ett fysiskt möte?
Nej, intervjuerna kommer att ske digitalt.

Har jag möjlighet att ångra mitt deltagande?
Självklart! Du kan när som helst avsluta din medverkan i studien, och du behöver inte berätta varför du vill lämna studien.

Hur hanterar projektet de data jag lämnar ifrån mig (intervjusvar osv.)?
Data som projektet samlar in sparas lokalt på servrar på Umeå universitet. Tillgången till data är skyddad i flera steg; endast personer som beviljats tillstånd av projektledaren har tillgång till data, personuppgifter (all data som på något sätt skulle kunna möjliggöra att du identifieras såsom namn, kön, ålder, e-postadress osv.) lagras separat och tillgång till dessa data är ytterligare begränsad.

Utgår någon ersättning?
Som tack för din medverkan får du en trisslott.

Fler frågor?
Tveka inte att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2023-02-17