"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diskurser i musikundervisningen på gymnasieskolans estetiska program inriktning musik

Doktorandprojekt Vad föreliggande studie vill tillföra det musikpedagogiska forskningsfältet, är att studera hur lärare och elever på gymnasiets estetiska program inriktning musik uppfattar och samtalar om ensemblespel och musikteori.

Karin Bohman är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik. 

Doktorand

Karin Bohman
Timlärare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 55

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

De senaste tio åren har ett flertal forskningsprojekt publicerats som undersöker ensemblespel på såväl  grundskola som gymnasiet. Vad denna studie vill tillföra är att närmre undersöka även ämnet musikteori samt hur lärare och elever uppfattar och samtalar om musikteoriundervisningen samt musikteori i ensembleundervisningen. 

 

Senast uppdaterad: 2023-02-15