"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1660–1779

Doktorandprojekt Forskningsprojektet undersöker hur kunglig nåd, skuld och försoning från allvarliga brott artikulerades i böneskrifter till kungen och i Justitierevisionens rådsprotokoll under 16- och 1700-talet.

Projektet har som syfte att studera böneskrifters narrativ och hur dessa avspeglade uppfattningar om brott, synd och straff, samt rättsuppfattningar och kunskap om suppliksystemets möjligheter och begränsningar. Därtill kommer Justitierevisionens arbete i nådeärenden undersökas, som tillsammans med hovrätterna var den huvudsakliga institutionen för nådeärenden under åren 1660–1779. Särskild fokus ligger på den kungliga nåden som argument och begrepp, och hur dess innebörd åberopades och artikulerades i suppliker och i det rättsliga bemötandet.

Projektansvarig

Simon Berggren
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2022-09-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia
Senast uppdaterad: 2020-02-12