"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan

Forskningsprojekt I projektet fokuseras det pedagogiska arbetet med systematisk utvärdering och utveckling av verksamhet i förskolan. Det handlar såväl om att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande, som att bedöma den verksamhet som erbjuds för att skapa goda villkor för alla barn. Ett särskilt intresse finns för hur dessa båda delar av utvärderingsuppdraget är relaterade till varandra och kan leda till utveckling av verksamheten.

Följande frågor fokuseras i studien: 1) Hur förstås arbetet med dokumentation, bedömning och utveckling i förskolan, och hur kan det utföras systematiskt utifrån de villkor som råder? 2) Hur är dokumentation och analys av barns lärande och utveckling relaterat till bedömning av det pedagogiska sammanhanget? 3) Hur kan ovanstående ligga till grund för utveckling av verksamheten? Studien genomförs som ett aktionsforskningsinspirerat projekt. Frågeställningarna bygger på vad förskollärare och rektor i början uttryckte behov av att utveckla när det gäller arbetet med dokumentation och utvärdering.

Projektansvarig

Carina Hjelmer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 66

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2019-12-31

Finansiering

Internfinansierat projekt, Lärarhögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-03-06