"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

DyNAMIC

Forskningsprojekt DopamiNe Age connectoMe Cognition (DyNAMiC)

Som en del av våra försök att undersöka hjärnbasen för kognitiv nedgång startade vi en storskalig studie, DyNAMiC, där avancerade multimodala hjärnkartläggningstekniker användes för att ge unika insikter i neurokognitiva mekanismer vid hälsosamt åldrande.

Projektansvarig

Alireza Salami
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 44

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2015-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Som en del av våra försök att undersöka hjärnbasen för kognitiv nedgång startade vi en storskalig studie, DyNAMiC, där avancerade multimodala hjärnkartläggningstekniker användes för att ge unika insikter i neurokognitiva mekanismer för hälsosamt åldrande. Ett möjligt hjärnbaserat mått som ligger till grund för kognitiv nedgång är funktionell konnektivitet (dvs. synkronicitet mellan distala hjärnregioner), som representerar den funktionella arkitekturen hos komplexa neurala system, som tillsammans utgör den mänskliga hjärnans connectome. Det övergripande målet med DyNAMiC är att öka vår förståelse för de mekanismer som ligger bakom effekterna av funktionell konnektivitet i viloläge (men även uppgiftsrelaterad) på mänsklig kognition, och att klargöra förhållandet mellan avvikande funktionell konnektivitet i hjärnans connectome och kognitiv nedgång vid normalt åldrande. De specifika målen är följande:

1. Att fastställa sambandet mellan funktionell konnektivitet mätt med funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) i vila och beteendeprestanda mätt med ett batteri av neuropsykologiska tester som riktar in sig på olika kognitiva processer under hela vuxenlivet.
2. Att fastställa effekten av vit substans i hjärnan, mätt med diffusion tensor imaging (DTI), på funktionell konnektivitet i vila under hela människans livstid.
3. Att fastställa bidraget från kortikal och subkortikal dopaminerg neurotransmission, mätt genom dopamin D1- och D2-receptorbindning med positronemissionstomografi (PET), på funktionell konnektivitet i viloläge och kognition under hela den vuxna livslängden.
4. Att fastställa effekten av mentala tillstånd, mätt med fMRI under tre olika förhållanden (vila, titta på en film, utföra en arbetsminnesuppgift) på åldersrelaterade skillnader i det funktionella konnektomet.

Studiens design är planerad att vara longitudinell med två mättillfällen med 5 års mellanrum. Vi är halvvägs igenom datainsamlingen för baslinjen, där 180 deltagare (20-80 år gamla) utförde ett omfattande kognitivt testbatteri och genomgick fMRI-skanning över olika kognitiva tillstånd tillsammans med dopamin D1/D2 PET-bedömning. Dessutom samlades livsstilsbeskrivningar in och blodprov togs och lagrades för framtida utvärdering.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-30