"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ECCofEX

Forskningsprojekt Ett europeiskt Center of EXcellence inom CBRN

Syftet med ECCofEX är att göra en genomförbarhetsstudie, i samråd med EU:s medlemsstater och EU kommissionen, om möjligheten att utveckla ett center of excellence för CBRN inom EU, genom att ta fram ett verksamhetskoncept och en affärsplan för ett sådant center.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-11-01 2022-12-31

Finansiering

EU:s Generaldirektorat för migration och inrikes frågor

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Målsättningen med projektet är att ge gensvar på de behov som uttryckts av europaparlamentet, samt tagits upp i europakommissionens aktuella CBRN Action Plan, och yrkar på närmare samarbete inom EU, sammanslagning av expertis och tillgångar, och en gränsöverskridande synergieffekt. Detta ska uppnås genom en genomförbarhetsstudie och utvecklingen av ett verksamhetskoncept och affärsplan för ett europeiskt CBRN center of excellence. Projektet leds av Belgiska SCK•CEN , ett världsledande forskningsinstitut.

Bakgrund
Projektet är en reaktion på europaparlamentets beslut 2012/C 169 E/02, som efterlyser inrättningen av en europeisk krisberedskapsmekanism, under kommissionen, som kan koordinera och garantera omedelbara åtgärder för att säkra EU:s beredskap. Projektet syftar även till att fylla behov som framhävs i EU kommissionens CBRN Action Plan från 2017. 

Genomförande
ECCofEX består av sex olika arbetspaket:

  1. Projektledning - försäkrar funktionen i sammanslutningen av de olika projektmedlemmarna, ett gott samarbete mellan parterna i de olika arbetspaketen, högkvalitativa projektresultat enligt tidsplan, samt kontaktskapande i CBRN-kretsar.
  2. Fastställande av möjligheter att förbättra medlemsstaters beredskap och försvar mot CBRN-händelser (olyckor/attentat). Detta genom att undersöka vilka behov som finns för first responders, myndigheter och andra inom området relevanta parter inom medlemsstaterna på lokal, regional och nationell nivå.
  3. Inventering av reach-back möjligheter, tillgångar och expertis tillgängliga inom EU som kan tjäna andra EU-stater. I huvudsak en inventering av operationella experter, tillgängliga vid en CBRN-händelse. Huvudtanken med detta är att identifiera myndigheter, tillgångar och organisationer som skulle kunna vara en del av europeiska reach-back funktionen.
  4. Inventering av forskningsresultat från Ramverksprojekt 6 och 7, samt Horizon 2020
  5. Utveckla ett verksamhetskoncept och undersöka möjligheten för denna verksamhet.
  6. Spridning av inhämtad kunskap och resultat – Arbetspaket 6 har som mål att sprida de resultat som framkommit under projektet, framför allt inom arbetspaket 5, till medlemsstaterna och europeiska beslutsfattare vid en slutkonferens och bilaterala möten mellan beslutsfattare

Resultat
Vid projektets slut ska en genomförbarhetsstudie, ett verksamhetskoncept och en affärsplan för ett CBRN center of excellence, vara färdigt. Projektet avslutas med en konferens där konsortiet presenterar projektets leveranser samt redovisar tänkta nästa steg för uppbyggnaden av ett faktiskt center och därigenom säkrar projektets kontinuitet och hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2023-02-02