"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Daniel Strömberg

Jag har arbetat på Europeiska CBRNE-centret sedan 2019 och har studerat internationella relationer samt krishantering. Mitt engagemang med CBRN frågor är både civilt som militärt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektsamordnare vid Europeiska CBRNE-centret
Plats
B, våning 7, KBC-huset KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ

Min bakgrund är till stor del knyten till det militära där jag bland annat har tjänstgjort i diverse insatsområden. Jag har till största del tjänstgjort som infanterist, men är nu knyten till luftvärnet där jag tjänstgör som CBRN officer (res. off.). Jag är utbildad statsvetare och har en kandidatexamen i internationella relationer och företagsekonomi från IDC Herzilya (Israel), och en masterexamen i krishantering och fredsbyggande från Umeå universitet. Min anknytning med Europeiska CBRNE-centret gör att nu kan vara engagerad i CBRN frågor både civilt som militärt vilket jag ser som en tillgång eftersom det ger mig en unik insikt i arbetet från två vinklar.

Den blandning av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som jag fram tills nu har samlat på mig har gett mig vissa insikter som jag på bästa sätt försöker inkorporera i det dagliga arbetet i det Europeiska CBRNE-centret.

Forskningsprojekt

1 november 2018 till 31 december 2022
1 juni 2017 till 31 maj 2019