"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EDEN

Forskningsprojekt EDEN var ett stort ramverksprojekt som avslutades 2016. Det var ett resultat av projektet CBRNEmap och ett så kallat demonstratorprojekt.

Syftet med EDEN var att förbättra motståndskraften gentemot CBRNE-incidenter genom ett projekt drivet av slutanvändarna av de verktyg och resurser som används vid insats.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-09-02 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Under projektet EDEN skulle verktyg och system som tagits fram i tidigare EU-projekt integreras och anpassas efter intressenters förmåga och behov, allt för att öka förmågan hos organisationer inom EUs olika medlemsstater att hantera CBRNE-incidenter. Samtidigt hade projektet som syfte att förbättra samverkan över landsgränser och standardisera hanteringen av incidenter som infattar farliga ämnen.  Resultatet var, som planerat, en verktygslåda av verktygslådor, eller resursbank med validerade verktyg för insats, hantering, etc. vid CBRNE-händelser. På längre sikt var tanken att projektet skulle medverka till en hållbar marknad med prisvärda CBRNE-resurser. En del av projektet, där Europeiska CBRNE-centret lade stor fokus, var etiska frågor inom CBRNE-området och etisk och juridisk övervakning av projektets resultat. Projektkonsortiet bestod av 39 organisationer från 15 länder och leddes av BAE Systems (Operation) Ltd, England. Samlade resultat och ytterligare information finns på projektets hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-09-08