Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Svenja Stöven

Svenja Stöven

På CBRNE-centret knyter jag ihop min bakgrund inom biologi, speciellt molekylär- och mikrobiologi samt immunologi, med min erfarenhet av vetenskapsorganisation och projektledning.

Kontakt

E-post
Plats
E, våning 7, KBC-huset, rum KB7A10 KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektledare vid Europeiska CBRNE-centret Roll: Katalogansvarig
Anknytning
Anknuten som projektledare till Europeiska CBRNE-centret Roll: Katalogansvarig

Ända sedan jag flyttade till Sverige 1997 och fram tills jag började på Europeiska CBRNE-centret 2011 har jag forskat om naturlig immunitet och de molekylära interaktionerna mellan värd och patogen genom att använda mig av bananflugan Drosophila melanogaster som modellorganism. Min första station var Dan Hultmarks arbetsgrupp vid Stockholms universitet, som sedan flyttade till Umeå center för molekylär patogenes (sedermera integrerat i Institutionen för cell- och molekylärbiologi) vid Umeå universitet. Redan under denna tid började jag jobba på deltid med det man kan kalla vetenskapsorganisation. I mitt fall betydde det ett par år som programansvarig för universitetets Biomedicinska forskarskola. Därefter följde en period på Institutionen för klinisk mikrobiologi, där jag i samarbete med Anders Sjöstedts grupp fokuserade min forskning på värd-patogen interaktioner vid harpest (tularemi). Samtidigt organiserade jag gruppens internationella, USA-finansierade projekt för framtagande av ett vaccin mot harpest.

Med dessa erfarenheter i bagaget och kunskapen om att en farligare variant av harpest än den vi känner från Sverige räknas som ett potentiellt biologiskt vapen, kändes flytten till Europeiska CBRNE-centret som en naturlig utveckling av min karriär. Sedan dess har jag medverkat i olika roller i både fleråriga projekt och mer kortvariga uppdrag samt utvidgat min ”B”-horisont med de andra bokstäverna i ”CBRNE" och med krisberedskapsplanering i allmänhet. Vägen från nyfiken grundforskning till alltmer tillämpad forskning och utveckling för bättre samhällsskydd har varit och är en spännande, lärorik resa.

 

Akademiska titlar:

Dr. rer. nat. (Freie Universität Berlin 1994)

Docent i molekylärbiologi (Umeå universitet 2007)

European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (4) : 730-734
Kinsman, John; Stöven, Svenja; Elgh, Fredrik; et al.
TrAC. Trends in analytical chemistry, Vol. 85, (Part B) : 2-9
Plamboeck, Agneta H.; Stöven, Svenja; Davidson, Raquel Duarte; et al.
Stöven, Svenja; Bäcklund, Anna; Sahovic, Dzenan
Journal of Innate Immunity, Basel: Karger 2013, Vol. 5, (1) : 50-59
Vonkavaara, Malin; Pavel, Shaikh Terkis Islam; Hölzl, Kathrin; et al.
PLOS ONE, Vol. 7, (3) : e32367-
Eneslätt, Kjell; Normark, Monica; Björk, Rafael; et al.
European Journal of Immunology, Weinheim: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2011, Vol. 41, (4) : 974-980
Eneslätt, Kjell; Rietz, Cecilia; Rydén, Patrik; et al.
Infection and Immunity, ASM International 2010, Vol. 78, (7) : 3118-3128
Åhlund, Monika K; Rydén, Patrik; Sjöstedt, Anders; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2009, Vol. 106, (24) : 9779-9784
Ertürk-Hasdemir, Deniz; Broemer, Meike; Leulier, Francois; et al.
Developmental and Comparative Immunology, New York: Pergamon Press 2009, Vol. 33, (5) : 690-696
Wiklund, Magda-Lena; Steinert, Stefanie; Junell, Anna; et al.
Cellular Microbiology, Vol. 10, (6) : 1327-1338
Vonkavaara, Malin; Telepnev, Maxim V; Rydén, Patrik; et al.
EMBO J, Vol. 24, (19) : 3423-34
Kleino, Anni; Valanne, Susanna; Ulvila, Johanna; et al.
Proc Natl Acad Sci U S A, Vol. 100, (10) : 5991-6
Stöven, Svenja; Silverman, Neal; Junell, Anna; et al.
J Immunol, Vol. 167, (12) : 6920-3
Lindmark, H; Johansson, K C; Stöven, Svenja; et al.
Genes Dev, Vol. 14, (19) : 2461-71
Silverman, N; Zhou, R; Stöven, Svenja; et al.
EMBO Rep, Vol. 1, (4) : 347-52
Stöven, Svenja; Ando, Istvan; Kadalayil, Latha; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2023
31 oktober 2018 till 1 november 2021
1 juni 2017 till 31 maj 2019
1 oktober 2016 till 31 december 2019
1 april 2016 till 31 mars 2021
2 september 2013 till 31 december 2016
1 maj 2011 till 31 oktober 2014
9 mars 2007 till 31 december 2008