"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenja Stöven

På CBRNE-centret knyter jag ihop min bakgrund inom biologi, speciellt molekylär- och mikrobiologi samt immunologi, med min erfarenhet av vetenskapsorganisation och projektledning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektledare vid Europeiska CBRNE-centret Roll: Katalogansvarig
Plats
E, våning 7, KBC-huset, rum KB7A10 KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ

Ända sedan jag flyttade till Sverige 1997 och fram tills jag började på Europeiska CBRNE-centret 2011 har jag forskat om naturlig immunitet och de molekylära interaktionerna mellan värd och patogen genom att använda mig av bananflugan Drosophila melanogaster som modellorganism. Min första station i Sverige var Dan Hultmarks arbetsgrupp vid Stockholms universitet, som sedan flyttade till Umeå center för molekylär patogenes (sedermera integrerat i Institutionen för cell- och molekylärbiologi) vid Umeå universitet. Redan under denna tid började jag jobba på deltid med det man kan kalla vetenskapsorganisation. I mitt fall betydde det ett par år som programansvarig för universitetets Biomedicinska forskarskola. Därefter följde en period på Institutionen för klinisk mikrobiologi, där jag i samarbete med Anders Sjöstedts grupp fokuserade min forskning på värd-patogen interaktioner vid harpest (tularemi). Samtidigt organiserade jag gruppens internationella, USA-finansierade projekt för framtagande av ett vaccin mot harpest.

Med dessa erfarenheter i bagaget och kunskapen om att en farligare variant av harpest än den vi känner från Sverige räknas som ett potentiellt biologiskt vapen, kändes flytten till Europeiska CBRNE-centret som en naturlig utveckling av min karriär. Sedan dess har jag medverkat i olika roller i både fleråriga projekt och mer kortvariga uppdrag samt utvidgat min ”B”-horisont med de andra bokstäverna i ”CBRNE" och med krisberedskapsplanering i allmänhet. Vägen från nyfiken grundforskning till alltmer tillämpad forskning och utveckling för bättre samhällsskydd har varit och är en spännande, lärorik resa.

 

Akademiska titlar:

Dr. rer. nat. (Freie Universität Berlin 1994)

Docent i molekylärbiologi (Umeå universitet 2007)

Supportive Care in Cancer, Springer Nature 2024, Vol. 32, (6)
Vasilopoulou, M.; Asimakopoulou, Z.; Velissari, J.; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (4) : 730-734
Kinsman, John; Stöven, Svenja; Elgh, Fredrik; et al.
TrAC. Trends in analytical chemistry, Vol. 85, (Part B) : 2-9
Plamboeck, Agneta H.; Stöven, Svenja; Davidson, Raquel Duarte; et al.
Stöven, Svenja; Bäcklund, Anna; Sahovic, Dzenan
Journal of Innate Immunity, Basel: Karger 2013, Vol. 5, (1) : 50-59
Vonkavaara, Malin; Pavel, Shaikh Terkis Islam; Hölzl, Kathrin; et al.
PLOS ONE, Vol. 7, (3) : e32367-
Eneslätt, Kjell; Normark, Monica; Björk, Rafael; et al.
European Journal of Immunology, Weinheim: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2011, Vol. 41, (4) : 974-980
Eneslätt, Kjell; Rietz, Cecilia; Rydén, Patrik; et al.
Infection and Immunity, ASM International 2010, Vol. 78, (7) : 3118-3128
Åhlund, Monika K; Rydén, Patrik; Sjöstedt, Anders; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2009, Vol. 106, (24) : 9779-9784
Ertürk-Hasdemir, Deniz; Broemer, Meike; Leulier, Francois; et al.
Developmental and Comparative Immunology, New York: Pergamon Press 2009, Vol. 33, (5) : 690-696
Wiklund, Magda-Lena; Steinert, Stefanie; Junell, Anna; et al.
Cellular Microbiology, Vol. 10, (6) : 1327-1338
Vonkavaara, Malin; Telepnev, Maxim V; Rydén, Patrik; et al.
EMBO J, Vol. 24, (19) : 3423-34
Kleino, Anni; Valanne, Susanna; Ulvila, Johanna; et al.
Proc Natl Acad Sci U S A, Vol. 100, (10) : 5991-6
Stöven, Svenja; Silverman, Neal; Junell, Anna; et al.
J Immunol, Vol. 167, (12) : 6920-3
Lindmark, H; Johansson, K C; Stöven, Svenja; et al.
Genes Dev, Vol. 14, (19) : 2461-71
Silverman, N; Zhou, R; Stöven, Svenja; et al.
EMBO Rep, Vol. 1, (4) : 347-52
Stöven, Svenja; Ando, Istvan; Kadalayil, Latha; et al.

Forskningsprojekt

17 juni 2022 till 16 juni 2024
1 januari 2021 till 31 december 2024
31 oktober 2018 till 31 december 2022
1 juni 2017 till 31 maj 2019
1 oktober 2016 till 31 december 2019
1 april 2016 till 31 mars 2021
2 september 2013 till 31 december 2016
1 maj 2011 till 31 oktober 2014
9 mars 2007 till 31 december 2008