"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elektrifiering av privattransporter: priser, styrmedel och fördelningsekonomiska effekter

Forskningsprojekt Elektrifiering av personbilar är avgörande för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Samtidigt har både bränslepriser och elpriser stigit kraftigt de senaste åren, och i slutet på november 2022 beslutade regeringen att slopa den så kallade klimatbonusen, som innebar en subvention till köp av elbilar. Hur har denna utveckling påverkat efterfrågan på elbilar, och vad kan politiker och beslutsfattare göra för att stötta elektrifieringen av persontransporter?

Det föreslagna projektet undersöker hur elektrifiering av privattransporter och efterfrågan på elbilar beror på priser på bilar och el, och hur priskänsligheten varierar mellan olika kundgrupper (t.ex. kön, inkomst och var i landet man bor). Denna information är nödvändig för att kunna utforma effektiva styrmedel för att stötta omställningen av transportsektorn, för att förstå fördelningsekonomiska effekter av olika styrmedel, och för att säkerställa en socialt hållbar omställning av transportsektorn.

Projektansvarig

Mattias Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Finansiering

Formas, 2,2 miljoner SEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Nationalekonomi
Senast uppdaterad: 2023-12-05