"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elevers motivation i kemiklassrummet

Doktorandprojekt I Sverige finns en tydlig trend: antalet elever som väljer att studera kemi och högskola/universitet minskar.

I t.ex. Tyskland är kemiutbildningarna överfulla, men i Sverige gapar stolarna tomma. Min studie är en del av ett projekt (DOLIS – Development of Learning in Science) vars syfte är att försöka reda ut vad detta beror på. Därför undersöks olika kognitiva och motivationsrelaterade egenskaper hos elever från årskurs 5 till andra året på gymnasiet, både i Tyskland och Sverige. Målet är även att undersöka om/hur dessa egenskaper är relaterade till skolsystem och/eller egenskaper i kemiklassrummen.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Min forskning kommer att fokusera på motivationsaspekten och baseras på både observationer och enkätdata i både tvärsnitts- och longitudinella studier.

Huvudhandledare: Mikael Winberg​
Biträdande handledare: Ewa Bergqvist

Senast uppdaterad: 2019-09-18