"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EMARO-studien

Forskningsprojekt EMARO-studien är en klinisk studie som bedrivs inom den psykiatriska kliniken i region Västernorrland. Syftet med studien är att undersöka effekten av en ny form av psykologisk behandling - Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) - vid anorexia nervosa.

Deltagarna i studien blir erbjudna antingen RO-DBT eller sedvanlig behandling som tillhandahålls vid behandling av ätstörningar inom psykiatrin. Studien görs i samarbete mellan Region Västernorrland och Umeå universitet. Är du hemmahörande i region Västernorrland och är intresserad av att delta i studien eller vill veta mer? E-posta då gärna projektkoordinatorer och forskarstuderande Robin eller Ivan som du hittar under fliken 'projektmedlemmar'.

Projektansvarig

Magnus Sjögren
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
060-18 23 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund
Anorexia nervosa (AN) är den allvarligaste formen av ätstörning (ED) med hög grad av kronicitet (20-23% utvecklar kroniskt förlopp) och det högsta dödlighetstalet för alla psykiatriska störningar undantaget obehandlat opioidmissbruk. Prevalensen av AN är hög bland ungdomar och unga vuxna kvinnor och det saknas evidensbaserad och effektiv behandling för vuxna. Därav är det mycket angeläget att försöka hitta nya effektiva behandlingsmetoder mot AN.

Syfte
Vi vill undersöka effekten av en relativt ny psykoterapeutisk behandling (RO-DBT) för ungdomar (16+) och vuxna med Anorexia Nervosa. Vi vill vidare undersöka om behandlingens fokus på förmodade psykologiska mekanismer såsom ett överkontrollerat sätt att fungera på kan påverka kända samtida svårigheter vid AN såsom tvångsmässiga personlighetsdrag och emotionell dysreglering.

Metod
Vi ska genomföra en randomiserad, kontrollerad studie där vi jämför denna nya behandlingsmetod mot sedvanlig psykoterapeutisk behandling vid Anorexia Nervosa. Deltagarna får genomgå strukturerade bedömningar avseende ätstörningssymtom och övrig psykiatrisk problematik av legitimerade psykologer. Deltagarna får även fylla i frågeformulär avseende ätstörningssymtom, personlighetsdrag och emotionell reglering. Deltagarna blir därefter randomiserade (slumpade) till antingen RO-DBT eller sedvanlig vård och genomgår detta under 30 veckor. Efteråt genomförs bedömningar igen för att utvärdera behandlingens effekt. Deltagarna kommer även få delta i en uppföljande bedömning 6 månader efter behandlingsavslut i syfte att undersöka långtidseffekter. Under behandlingens gång kommer även varannan-veckovisa enkäter att ifyllas för att mer noggrant undersöka behandlingseffekten.

Relevans
Om studien kan bekräfta resultaten från tidigare pilotstudier på RO-DBT och visar sig vara en lämplig insats vid AN så kan vi bidra med ett betydelsefullt första steg mot en effektiv behandling mot en av de mest behandlingsresistenta psykiatriska sjukdomarna. Vi hoppas även kunna bidra till en utökad förståelse av sjukdomsmekanismerna vid AN och hur dessa kan påverkas så att symptomen lindras. 

Senast uppdaterad: 2023-05-17