"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Emotionell intelligens bland svenska läkarstuderande

Forskningsprojekt Emotionell intelligens är förmågan att uppfatta, uttrycka, förstå och hantera egna och andras känslor. Det är en viktig förutsättning för bland annat professionalism, stresshantering och kommunikationsförmåga hos blivande läkare.

Tidigare studier där man undersökt betydelsen av till exempel ålder, kön och tidigare utbildning för läkarstudenters emotionella intelligens visar motstridiga resultat. Därför behöver vi mer kunskap innan vi kan utforma pedagogiska interventioner för att öka den emotionella intelligensen hos läkarstuderande.

Projektansvarig

Aziz Bitar
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Syftet med den här studien är att undersöka svenska läkarstudenters emotionella intelligens och om den påverkas av hur många år studenterna gått på läkarutbildningen och av faktorer som ålder, kön, tidigare utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Resultaten kan ge oss viktiga insikter i behovet av att utveckla och implementera pedagogiska interventioner riktade mot att öka studenters emotionella intelligens i syfte att underlätta för dem i deras framtida yrkesutövning.

Deltagare i studien är läkarstudenter på termin 1, 3, 5, 7, 9 och 11 vid Umeå universitet. Under 2021 fyllde de i den svenska versionen av enkäten Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue-SF), samt besvarade demografiska frågor. Det genomsnittliga värdet för varje deltagare beräknas sedan och jämförs utifrån demografiska faktorer och utifrån hur många terminer studenterna gått.

Senast uppdaterad: 2023-03-13