Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Peter Bäckströms projekt handlar om hur utlandstjänstgöring i det svenska försvaret påverkar veteranernas utfall på arbetsmarknaden.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-03-01 2023-03-01

Finansiering

Tjänsten finansieras av den externa parten (Försvarsmakten) samt anslag från Företagsforskarskolan. Fördelningen mellan parterna är 50/50.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Projektbeskrivning

Sverige har sedan lång tid bidragit till internationella militära insatser runtomkring i världen och ett stort antal svenska män och kvinnor har genom åren tjänstgjort utomlands. I ett arbetsmarknadsperspektiv är det unika erfarenheter som kan tänkas vara både positiva och negativa för veteranernas arbetsliv.

Peter Bäckströms forskning handlar om hur utlandstjänstgöring i det svenska försvaret påverkar veteranernas utfall på arbetsmarknaden efter att de kommit hem. Det handlar bland annat om inkomstutveckling och risk för arbetslöshet senare i livet. Forskningen baseras på registerdata från flera olika källor.