"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 8 september 2023 när Peter Bäckström disputerade.

Peter Bäckströms projekt handlar om hur utlandstjänstgöring i det svenska försvaret påverkar veteranernas utfall på arbetsmarknaden.

Projektansvarig

Peter Bäckström
Gästforskare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-03-01 2023-09-08

Finansiering

Tjänsten finansieras av den externa parten (Försvarsmakten) samt anslag från Företagsforskarskolan. Fördelningen mellan parterna är 50/50.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Projektbeskrivning

Sverige har sedan lång tid bidragit till internationella militära insatser runtomkring i världen och ett stort antal svenska män och kvinnor har genom åren tjänstgjort utomlands. I ett arbetsmarknadsperspektiv är det unika erfarenheter som kan tänkas vara både positiva och negativa för veteranernas arbetsliv.

Peter Bäckströms forskning handlar om hur utlandstjänstgöring i det svenska försvaret påverkar veteranernas utfall på arbetsmarknaden efter att de kommit hem. Det handlar bland annat om inkomstutveckling och risk för arbetslöshet senare i livet. Forskningen baseras på registerdata från flera olika källor.

Senast uppdaterad: 2023-09-12