Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

Forskningsprojekt Med kvalitativa intervjuer kartläggs symtom under experimentell exponering för kyla.

Exponering för kyla är associerat med ökad sjuklighet och dödlighet i befolkningen. Personer med lungsjukom är en riskgrupp. Detta projekt syftar till att med kvalitativa intervjuer kartlägga symtom som uppstår under experimentell exponering för kyla. Förutom friska personer kommer vi även undersöka dem som har hösnuva, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Alla försökspersoner kommer att vid tre separata tillfällen under 60 minuter exponeras för 0, -10 och -20 grader i en köldkammare.

Projektansvarig

Nikolai Stenfors
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2018-01-01

Finansiering

Huvudman: Rita Sjöström, finansiär: FoU Region JH, 2016: 70 000 kr

Huvudman: Nikolai Stenfors, finansiär: Gunhild och Assar Karlssons donationsfond, 2017: 50 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap