"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Engelska som undervisningsspråk vid akademiska utbildningar: skrivutveckling.

Doktorandprojekt Engelska som undervisningsspråk vid akademiska utbildningar har ökat snabbt, men ännu är lite känt om hur detta påverkar studenternas skrivfärdigheter.

Denna avhandling syftar till att utforska skrivutveckling i en grupp av magisterstudenter. Studenternas skrivutveckling kommer att analyseras kvantitativt och kvalitativt med hjälp av olika beräkningsverktyg och videoinspelningar för att avgöra om utveckling sker och hur.

Doktorand

Vanessa Hidalgo
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Engelska som undervisningsspråk (EMI på Engelska) har blivit mycket vanligare sedan Sverige anslöt sig till Bolognadeklarationen, där ett av syftena är att få ett mer enhetligt system inom de europeiska länderna. Det är alltså naturligt att välja engelska när en lingua franca behövs. De senaste siffrorna i Sverige visar att ungefär 764 program ges helt på engelska. I den här kontexten är det viktigt att undersöka fördelarna studenterna får från sin EMI-erfarenhet, eftersom detta är en av de främsta orsakerna till att sådana program gynnas av universitet. Frågan om EMI-upplevelser kommer att gynna språkkunskaperna är av praktisk betydelse, eftersom det huvudsakliga pedagogiska resonemanget bakom program som dessa är antagandet att lärande genom ett annat språk skulle förbättra både språkkunskaper och akademisk kunskap. Sammanfattningsvis har EMI-program potentialen att tillgodose studenternas behov i två stora områden: Främmande språkförvärv och kunskap. Detta är viktigt eftersom universitet är skyldiga att förbereda sina akademiker med kompetens för att vara skickliga språkanvändare, ha disciplinärkunskap och vara i stånd att fungera på den globala arbetsmarknaden. I detta sammanhang kan studenter som väljer ett engelskspråkigt program anta att detta skulle göra det möjligt för dem att öka sina poäng på internationellt erkända färdighetsexempel som IELTS och TOEFL. Dessa tentor testar alla fyra färdigheter: läsa, skriva, lyssna och tala. En brist på förbättring på något område kan ge en känsla av besvikelse på grund av orealistiska förväntningar om språkförvärv medan du studerar utomlands.

Trots det teoretiska och praktiska intresset för att förstå om skrivfärdigheterna förbättras under EMI-program, saknas faktiska empiriska bevis på hur skrivutveckling påverkas av att studera på engelska. Det aktuella projektet syftar till att fylla detta kunskapsgap och utvärdera den skrivutveckling som sker i ett tvåårigt magisterprogram. Det övergripande målet med detta projekt är att undersöka hur studenternas skrivförmågor i både modersmål och engelska påverkas.

De specifika målen är:

1. Att utforska skrivutvecklingen för EMI-masterstudenter och effekten av att använda engelska utanför akademiska miljöer i texter och komposition.

2. Att utforska elevernas interaktion i diskussioner som föregår skrivandet och deras inflytande i skrivprocessen och textkvaliteten

Projektet syftar till att öka kunskapen om skrivutveckling under studietiden i ett program som ges på engelska både L1 och FL.

Även om kunskap om skrivfärdigheter krävs för att studenten ska lyckas i universiteten och i livet, är kunskapen om deras utveckling under EMI-programmen fortfarande oklar. I synnerhet är det en longitudinell analys som behandlar olika frågor under ett år.

Dessutom syftar detta projekt till att samarbeta för att öka kunskapen om studenternas interaktioner och förhållandet till studenternas skriftliga texter.

Handledare

Kirk Sullivan

Senast uppdaterad: 2019-09-18