"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Entreprenörskap i periferin: Var och hur kan perifera regioner dra nytta av socialt kapital för regional utveckling?

Forskningsprojekt Skillnaderna mellan det vi brukar kalla stad och land har blivit allt tydligare på senare tid. Från politiskt håll lyfts ofta nyföretagande upp som ett sätt att stimulera sysselsättning och i förlängningen välfärd i stagnerande regioner. Men frågan är om det är en möjlig väg framåt för alla regioner och i sådana fall hur?

Syftet med detta projekt är att bredda kunskapen om relationen mellan entreprenörskap och regional utveckling. Vi bidrar till en bättre förståelse för betydelsen av (i) inbäddning i lokala sociala relationer (familj och tidigare skolkamrater och arbetskollegor), och (ii) inbäddning i den lokala ekonomiska strukturen (andra företag verksamma i lokalsamhället) då andra ekonomiska aktörer kan vara både potentiella konkurrenter, men också tjänsteleverantörer och kunskapskällor. Särskilt fokus kommer vara på skillnader mellan inflyttade och lokala företagare.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Även om både politiker och forskare är överens om att politiken bör verka för att platser utanför storstäderna får förutsättningar att utvecklas, har det visat sig svårt att ändra den nuvarande situationen med allt större regionala skillnader i förutsättningar för arbete och välfärd. Regionalvetenskapen ger dock vissa ledtrådar om vad som är viktigt för landsbygden. Å ena sidan är en allmän rekommendation att stimulera utvecklingen av ekonomiska verksamheter som kan förnya den lokala ekonomin, och att entreprenörskap spelar en viktig roll i denna process. Förtroende och samarbete mellan individer, som brukar kallas socialt kapital, är i det avseendet centralt för både lokalsamhällets och enskilda entreprenörers framgångar. Å andra sidan är det viktigt att förstå att det vi till vardags kallar ”stad” och ”landsbygd” i själva verket innefattar ”städer” och ”landsbygder” med skilda strukturer och utvecklingsförutsättningar. Detta kräver lokalt anpassade strategier som speglar hur befintliga resurser i form av existerande kompetenser och ekonomiska specialiseringar kan bidra till att utveckla nya ekonomiska aktiviteter.

Det betyder att även om vi vet vad som kan bidra till ekonomisk förnyelse, förväntar vi oss att dessa faktorer har varierande betydelse på olika platser. Syftet med detta projekt är därför att bredda kunskapen om relationen mellan entreprenörskap och regional utveckling. Mer exakt kommer projektet bidra till en bättre förståelse för betydelsen av (i) inbäddning i lokala sociala relationer (människor kopplade till entreprenören som familj och tidigare skolkamrater och arbetskollegor), och (ii) inbäddning i den lokala ekonomiska strukturen (andra företag verksamma i lokalsamhället) då andra ekonomiska aktörer kan vara både potentiella konkurrenter, men också tjänsteleverantörer och kunskapskällor. Förutom att påverka företags förmåga att överleva och bidra till jobbskapande, kan sociala relationer och ekonomisk inbäddning i närmiljön också påverka ett potentiellt beslut att flytta en framgångsrik verksamhet till en annan plats som större stad.

För att bringa ny kunskap till betydelsen av social och ekonomisk inbäddning i närmiljön för nystartade företags möjlighet att stanna kvar i regionen, skapa jobb, och förnya det lokala näringslivet, kommer longitudinella mikrodata på alla individer och företag i Sverige 1996-2016 användas. Förutom att kunna identifiera nya företag, och följa dem över tid, går det att relatera denna information till alla andra ekonomiska verksamheter i närmiljön samt entreprenörens närvaro av familj, studie- och arbetskamrater. Databasens höga geografiska upplösning (hektarrutor) möjliggör analyser av geografiskt varierande omland som kan lyfta fram inomregionala skillnader som annars döljs i mer aggregerade studier. Framförallt möjliggör det lokala skattningar som inte bara visar en nationell/regional medeleffekt, utan också var en specifik faktor har mer eller mindre betydelse. I linje med EU: s smarta specialiseringsagenda kommer projektet att ge ny kunskap om hur lokala kompetenser och resurser ska tillämpas för att utveckla lokalt anpassade utvecklingsstrategier.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-11-17