"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage

Forskningsprojekt Ambitionen med detta digitala humaniora-projektet är att förstå hur både populära och populistiska, subversiva och främlingsfientliga tolkningar av Europeisk historia idag cirkulerar på olika video-plattformar som YouTube eller Vimeo.

Forskningsledare Pelle Snickars kommer tillsammans med Humlab att genom så kallad video fingerprinting-teknologi på algoritmisk väg analysera detta återbruk. Projektet är det första som forskar om online-cirkulation och anslag av audiovisuellt arv genom ett integrerat och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Det kombinerar toppmoderna spårnings- och spårteknik, kritisk kulturanalys och etnografiskt fältarbete.

Projektansvarig

Pelle Snickars
Timlärare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2021-08-31

Finansiering

Projektet finansieras av EC Horizon 2020 JPI Cultural Heritage, Call Digital Heritage (299 683€)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Digital humaniora

Projektbeskrivning

Projektet leds av Utrechts universitet och den totala finansieringen uppgår till drygt nio miljoner svenska kronor. 

Genom så kallad video fingerprinting-teknologi på algoritmisk väg analysera detta återbruk. Video fingerprinting är en teknik där programvara identifierar och kan extrahera karaktäristiska komponenter i en följd av bilder, vilket gör att återanvända sekvenser kan spåras även i mycket stora kulturella dataset av video. Tekniken har utvecklats i upphovsrättsligt ändamål för att hindra olaglig återanvändning, men approprieras i projektet för att studera nya former av digital deltagarkultur. Det generella syftet är att öka kunskapen kring hur deltagarkulturer på nätet idag återanvänder audiovisuellt kulturarv, inklusive dess konsekvenser för digital historiografi.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad: 2021-11-01