"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Evidensbaserade kliniska riktlinjer för akutvård av äldre personer med kognitiv svikt

Forskningsprojekt Projektet syftar till att utveckla, implementera och utvärdera evidensbaserade kliniska riktlinjer för akutvård av äldre personer med kognitiv svikt.

Äldre personer med kognitiv svikt är en grupp som konsumerar stor del av akutsjukvårdens resurser, och vi vet att denna typ av patienter ofta inte får en vård som motsvarar de behov som är förknippade med kognitiv svikt. Detta projekt syftar till att genomföra studier för att utveckla, implementera och utvärdera betydelse av evidensbaserade kliniska riktlinjer för vård av äldre personer med kognitiv svikt.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-10-05 2012-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: David Edvardsson, finansiär: Vetenskapsrådet, y2008: 1278, y2009: 1278, y2010: 1278, y2011: 1278,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning

Projektbeskrivning

Inledande orienterande studier genomförs. där personalens kunskaper och upplevelser av att vårda dessa patienter inhämtas. Dessutom ska områden där insatser kan utvecklas identifieras. Utifrån dessa studier och tillgängliga vetenskapliga evidens ska kliniska riktlinjer utvecklas och implementeras i samarbete med klinisk personal. Vilken betydelse detta får för den vård som ges ska studeras.
Senast uppdaterad: 2023-04-05