"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Exponeringar associerade med multipel skleros – presymptomatiska fall-kontrollstudier

Doktorandprojekt Projektet undersöker om exponeringen för vissa miljöfaktorer kan associeras med risken att i framtiden utveckla multipel skleros.

Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet. Det är nu allmänt accepterat att en kombination av flera olika miljöriskfaktorer sannolikt utlöser en autoimmun reaktion hos genetiskt predisponerade individer. De flesta tidigare studierna av dessa miljöriskfaktorer har dock varit retrospektiva, vilket medför risken för omvänd kausalitet eller ”recall bias”. Få tidigare studier har utförts på prover som samlats in före den kliniska debuten i MS och ännu färre på prover insamlade under barndom eller ungdomsår, då framtida risk för MS verkar etableras.

Doktorand

Viktor Grut
Forskare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-07 2024-06-10

Finansiering

  • FoU Region Jämtland/Härjedalen
  • Visare Norr
  • Neurofonden
  • Oskarfonden
  • Stiftelsen Forskningsfonden för klinisk neurovetenskap vid Norrlands universitetssjukhus

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

En fall-kontrollstudie utförs genom att sammankoppla data från svenska MS-register med svenska biobanker. Därigenom identifieras serum- och plasmaprover från individer som senare i livet utvecklat MS med skovdebut. Dessa prover inkluderas som fall. För varje fall selekteras upp till två kontroller, matchade för biobank, kön, provtagningsdatum och födelsedatum. I dessa prover undersöks exponeringen för miljöfaktorer: Herpesvirusen Epstein-Barr-virus, Humant Herpesvirus 6-A och Cytomegalovirus, fritt Vitamin D3 och bärarproteinet Vitamin D-bindande Protein, samt systemisk inflammation, mätt med CRP. Associationer mellan riskfaktorerna och framtida MS-risk analyseras med betingad logistisk regression.

Projektet sker i samarbete med forskningsgrupper vid Karolinska Institutet (professor Ingrid Kockum, professor Tomas Olsson), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (professor Oluf Andersen, professor Tomas Bergström, professor Henrik Zetterberg) och German Cancer Research Center, Heidelberg (Dr Tim Waterboer).

Huvudhandledare

Peter Sundström
Professor, överläkare
E-post
E-post

Bihandledare

Jonatan Salzer
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Martin Biström
Läkare, forskare
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-02-21