"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Familj och kön

Forskningsprojekt Projektet behandlar kvinnoemancipationen under 1800-talet och hur den kom att förändra kvinnornas sociala position i samhället och inom familjen.

I det befolkningshistoriska källmaterialet är det ofta svårt att finna belägg för vad kvinnor arbetade med. Därför måste historikern komplettera det traditionella historiska källmaterialet med andra typer av källor, som rättsliga material, lönestatistik, affärs- och handelsstatistik och tidningsmaterial. Genom att föra in andra typer av källmaterial blir det möjligt att komma åt de yrken som präglades av kvinnor.

Projektansvarig

Tom Ericsson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2005-07-01 2010-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

Projektet behandlar kvinnoemancipationen under 1800-talet och hur den kom att förändra kvinnornas sociala position i samhället och inom familjen.

I det befolkningshistoriska källmaterialet är det ofta svårt att finna belägg för vad kvinnor arbetade med. Därför måste historikern komplettera det traditionella historiska källmaterialet med andra typer av källor, som rättsliga material, lönestatistik, affärs- och handelsstatistik och tidningsmaterial. Genom att föra in andra typer av källmaterial blir det möjligt att komma åt de yrken som präglades av kvinnor.

I tidigare forskning finns det åtminstone två dominerande synsätt. Det ena hävdar att kvinnornas ökande andel inom yrkeslivet stimulerade familjebildningen. Det andra menar att kvinnornas ökande yrkesarbete medförde att de sköt upp familjebildningen, därför att de inte ville riskera att mista sina arbeten och den autonomi som de hade tillförsäkrat sig. Genusperspektivet i projektet kommer att koncentreras kring frågor som rör kvinnornas livscykel, sociala status, fertilitet och hälsa.

Ämnen: Historia

Senast uppdaterad: 2019-09-18