"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Familjebildning, jämställdhet och arbete

Forskningsprojekt I forskningsprojektet ”Familjebildning och barnafödande i Sverige” studeras familjebildningsmönster och barnafödande under perioden 1970-talet fram till 2001.

I projektet studeras hur barnafödande och familjebildning har förändrats och hur dessa viktiga livshändelser samspelar med utbildning och arbete. Studien utförs mot bakgrund av de senaste decenniernas förändrade familjebildningsmönster och det långsiktigt minskade barnafödandet. Forskningsprojektet lägger stor vikt på hur familjeformen påverkas av jämställdhet inom familjer, men även på jämställdhet inom arbetslivet.

Projektansvarig

Karina Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 11

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-06-08 2008-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Målsättningen med forskningsprojektets ” Familjebildning och barnafödande i Sverige” är att studera förändringar i barnafödande och familjebildning i Sverige. I projektet ställs frågor som: Hur har familjebildningsmönster och barnafödande sett ut från 1970-talet fram till 2001? Hur har kvinnor och mäns förhållande mellan arbetsliv och familjeliv förändrats? Vilken betydelse har jämställdhet inom familjen för exempelvis barnafödande och separationer?

Studien kommer att göras genom longitudinella analyser av ULF-data på individ och familjenivå. Projektet är finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).


Nyckelord: familj, arbetsliv, jämställdhet, barnafödande
Ämne: Sociologi
Senast uppdaterad: 2022-01-20