"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Flippad undervisning – universitetskemistudenters erfarenheter från en ny undervisningsapproach

Forskningsprojekt Flippad undervisning innebär ett annorlunda undervisningsupplägg än studenter vanligen möter på universitetsnivå. Genom att byta plats på det som görs på campus och hemma är målet att den tid som lärare och studenter spenderar tillsammans blir mer effektiv.

I vanliga fall hålls föreläsningar av universitetslärare på plats medan problemlösning görs efteråt hemma, utanför den ordinarie undervisningstiden. I flippad undervisning ser studenterna inspelade föreläsningar i förväg och tiden tillsammans med lärare och kurskamrater kan därmed användas mer effektivt genom problemlösning i grupp. I denna studie som har ett design-baserat upplägg, följs en universitetskurs i kemi under fyra år (2017-2020), en kurs som ändrat undervisningsupplägg till en flippad approach.

Projektansvarig

Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Projektbeskrivning

Studenternas problemlösningsförmåga, deras upplevelser av ett annorlunda undervisningsupplägg studeras genom en mixed-methods approach. Med hjälp av enkäter, intervjuer, observationer och analys av hur undervisningsmaterialet används, analyseras hur en flippad undervisning kan öka studenternas lärande i kemi.

Senast uppdaterad: 2024-04-02