Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Karolina Broman

Karolina Broman

Jag är ordförande i utbildningskommittén vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Docent och excellent lärare som undervisar och forskar inom kemididaktik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar sedan 2001 vid Umeå universitet, tidigare främst med undervisning vid lärarutbildningen inom de naturvetenskapliga ämnena. Sedan 2017 är jag utnämnd excellent lärare enligt Umeå universitets meriteringsmodell och samma år fick jag Lärarhögskolans pedagogiska pris. Från 1 september 2019 är jag ordförande i utbildningskommittén vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och ingår i fakultetens ledningsgrupp. Från 2021 är jag docent i kemididaktik.

Jag undervisar främst inom lärarutbildningen. Under de senaste åren har VFU-kurser för både ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) varit en viktig arbetsuppgift och jag genomför många VFU-besök i de naturvetenskapliga ämnena (främst kemi, biologi och naturkunskap). Förutom detta undervisar jag på ämnesididaktiska kurser för dessa båda program. Ett internationalseringsprojekt knutet till ämneslärarprogrammet jag arbetar ned är BildungsHanse som består av ett samarbete mellan lärarutbildningar i Norden och Tyskland.

I min forskning har jag tidigare främst arbetat med kemididaktik på gymnasienivå, i min avhandling från 2015 studerades gymnasieelevers kognitiva och affektiva lärande i kemi samt deras utbildningsval. Efter forskarutbildningen har jag fortsatt studera hur kemin i sammanhang (sk kontextbaserad kemi) kan uppfattas intressant och relevant samt hur gymnasieelever arbetar med problemlösning av öppna uppgifter. I samarbete med Kemiska institutionen studerar jag också universitetsstudenters lärande i kemi i ett projekt om flipped learning i grundkursen i organisk kemi. Detta har utvecklats vidare till ett första Punktum-projekt som undersöker universitetsstudenters spatiala förmåga, hur de "ser" molekyler och växlar mellan 2D och 3D med hjälp av virtual reality (VR). Från 2020 har vi fått möjlighet att utveckla detta vidare kring läkemedelskemi. Tillsammans med Ulf Ellervik vid Lunds universitet har vi genom Svenska Nationalkommittén i kemi fått pengar från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) för att utveckla ett digitalt läromedel i kemi för högstadiet, något som jag dessutom kommer att beforska från ett kemididaktiskt perspektiv. Läromedlet heter Din Kemi och är fritt för alla, lärare, elever eller allmänhet att använda.

Samverkan är en viktig del av mitt arbete och jag är vice ordförande för EuCheMS Division of Chemistry Education, arbetar med Kemisamfundet och deras Berzeliusdagar, är ledamot i Svenska Nationalkommitén för Kemi, samt sitter i styrelsen för Kemilärarnas resurscentrum (KRC). Lokalt arbetar jag med ett projekt inom försöksverksamheten kring övningsskolor som studerar användandet av digitala verktyg under gymnasiearbetet samt hur elevers och lärares kunskapssyn i övergången mellan gymnasiet och universitetet, samt sitter i referensgruppen för ULF-projektet.

Problems and Problem Solving in Chemistry Education: Analysing Data, Looking for Patterns and Making Deductions, Royal Society of Chemistry 2021 : 253-278
Broman, Karolina
Book of abstracts: 9th European Variety in University Chemistry Education Conference EUROVARIETY 2021, University of Ljubljana 202160
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Universitetspedagogiskakonferensen 2021. Den goda utbildningsmiljön 2.1: Abstracts : 12-13
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
Book of abstracts: 9th European Variety in University Chemistry Education Conference EUROVARIETY 2021, University of Ljubljana 202162
Broman, Karolina; Johnels, Dan
NFSUN: The Nordic Research Symposium on Science Education, Online, June 1-2, 2021
Broman, Karolina; Lindfors, Maria; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Forum för forskningsbaserad NT‐undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT19 17‐18 oktober 2019 i Norrköping, Linköping: LiU-Tryck, Linköping 2021 : 49-68
Christensson, Camilla; Broman, Karolina
ECRICE (European Conference on Research in Chemistry Education) conference, Webinar, July 6, 2020
Broman, Karolina
Engaging learners with chemistry: projects to stimulate interest and participation, London, UK: Royal Society of Chemistry 2020 : 52-72
Broman, Karolina
Kemisk Tidskrift, Svenska kemisamfundet 2020, (3) : 29-29
Broman, Karolina
Research in Science & Technological Education
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Christensson, Camilla
WELL4SD: Wearable Enhanced Learning in support of Sustainable Development: Online workshop at the the 15th European Conference on Technology Enhanced Learning
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
nu2020: Abstractbok : 207-208
Winka, Katarina; Bränberg, Agneta; Bek, Anders; et al.
Israel Journal of Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, Vol. 59 : 554-564
Bernholt, Sascha; Broman, Karolina; Siebert, Sara; et al.
Kemisk tidskrift, Vol. 1 : 24-27
Broman, Karolina
ESERA 2019: 2019 ESERA conference in Bologna, Italy, August 26-30, 2019
Broman, Karolina
ESERA 2019
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
Kemi för alla: bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018 i Stockholm arrangerad av Kemilärarnas resurscentrum, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 25-41
Broman, Karolina; Christensson, Camilla
Chemistry Teacher International, De Gruyter Open 2019, Vol. 1, (1)
Broman, Karolina; Johnels, Dan
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 32-32
Broman, Karolina; Johnels, Dan
7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Johnels, Dan
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 24-24
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, 17-18 oktober, 2019
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Lindfors, Maria; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT19), 17-18 oktober 2019, Linköping
Christensson, Camilla; Broman, Karolina
Fjärde nationella konferensen i Pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning: kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå universitet 2019 : 15-16
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, FobasNT18, 13-14 mars, 2018, Norrköping, Sverige
Broman, Karolina
Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskfrift, Nordiske Medier 2018, (7) : 14-15
Broman, Karolina
Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskfrift, Nordiske Medier 2018, (8) : 14-15
Broman, Karolina
International Journal of Science Education, Vol. 40, (10) : 1176-1197
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Parchmann, Ilka
14th European Conference on Research in Chemical Education: Book of Abstracts : 20-20
Broman, Karolina; Johnels, Dan
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, Sverige, 13-14 mars, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
ECRICE 14th European Conference on Research in Chemical Education, Warsaw, Poland, September 2-6, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
ESERA 2017 Conference,Dublin City University, Dublin, Ireland 21st - 25th August 2017
Broman, Karolina
NFSUN 2017, Nordic Research Symposium on Science Education, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 6-9 June 2017
Broman, Karolina
ESERA 2017 Conference, Dublin City University, Dublin, Ireland, 21st - 25th August 2017
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
NFSUN: Nordiske Forskersymposium om Undervisning i Naturfag. Abstracts : 23-23
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
Universitetspedagogiska konferensen 2017, Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå universitet, Umeå, 24-25 oktober 2017
Broman, Karolina; Johnels, Dan
The Nordic Research Symposium on Science Education 2017 (12th NFSUN), Trondheim, Norway, June 7-9, 2017
Broman, Karolina; Johnels, Dan
Contextualizing teaching to improving learning: The case of Science and Geography, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2017 : 25-39
Parchmann, Ilka; Blonder, Ron; Broman, Karolina
ECRICE 2016. European Conference on Research In Chemistry Education. Barcelona. September 7-10, 2016
Bernholt, Sascha; Blankenburg, Janet; Broman, Karolina; et al.
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 128-139
Broman, Karolina
ECRICE 2016, European Conference on Research In Chemistry Education, Barcelona, Spain, 7-10 September 2016
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Parchmann, Ilka
GDCP: Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, „Authentizität und Lernen - das Fach in der Fachdidaktik“ vom 14.-17. September 2015 an der Humboldt-Universität zu Berlin
Bernholt, Sascha; Köhler, Christine; Broman, Karolina
GDCP: Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik
Blankenburg, Janet; Broman, Karolina; Parchmann, Ilka
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift, Stockholm: 2015, (1) : 33-34
Broman, Karolina
the 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), 2015, Helsinki
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Parchmann, Ilka
Research in Science & Technological Education, Vol. 33, (2) : 143-161
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Parchmann, Ilka
Publicerad: 06 apr, 2017
Publicerad: 13 aug, 2012