Hoppa direkt till innehållet
printicon

Projektet FoodBait

Forskningsprojekt Projektet Food Bait har till syfte att bygga upp en lärmiljö för utbyte av expertis, kunskap och erfarenheter för att stödja och öka tillväxt och internationalisering i de små och medelstora företagen i Botnia Atlantica-regionen.

Plattformen för implementering utgörs av en serie workshops, utvecklade i nära samarbete med regionala företag.

Projektledare

Julia Berggren
Projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 56

Projektöversikt

Projektperiod

2016-07-01 2019-06-30

Forskningsämne

Projektbeskrivning

Workshoparnas syfte är att öka kunskapen i regionala företag inom innovativ affärsutveckling, mat- och livsmedelsutveckling samt konceptutveckling och mathantverk, och att bidra med olika verktyg för att stödja och underlätta för företagen i sina processer. Formatet är designat för att stödja nätverksbyggande och formandet av nya ekosystem mellan företag och entreprenörer, vilket öppnar för möjligheten att samordna resurser för att kunna skapa nya produkter, etablera nya värdekedjor eller etablera sig på en internationell marknad.

Läs mer om våra evenemang på vår Facebook-sida Food bait