"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördomars sociala grund - betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar

Forskningsprojekt Vad är den relativa betydelsen av vänner, föräldrar och kontakt för utvecklingen av fördomar under tonårstiden? Hur samverkar föräldrar, vänner och kontakt för att generera fördomar?

Projektet undersöker hur fördomar utvecklas hos ungdomar, med särskilt fokus på betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt med andra grupper.

Projektansvarig

Andrea Bohman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 23

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Riksbankens jubileumsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att bättre förstå hur föräldrar, vänner och kontakt påverkar utvecklingen av fördomar hos ungdomar under tonårstiden, en period i livet som tidigare forskning identifierat som särskilt viktig för formeringen av attityder. Med stöd i centrala teorier om sociala influenser och attitydformering, fokuserar vi på två huvudsakliga frågeställningar som inte besvarats i tidigare forskning: Vad är den relativa betydelsen av vänner, föräldrar och kontakt för utvecklingen av fördomar under tonårstiden? Hur samverkar föräldrar, vänner och kontakt för att generera fördomar? Genom att studera flera olika sociala påverkansfaktorer samtidigt och över tid vill vi i detta projekt med andra ord etablera vem som har betydelse för ungdomars attitydutveckling och när. På så sätt kommer projektet inte bara leda till en bättre förståelse för hur fördomar utvecklas under tonåren, utan också bidra till attitydforskningen generellt, liksom att stärka kunskapen om hur fördomar kan motverkas.

Senast uppdaterad: 2022-01-20