Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Andrea Bohman

Andrea Bohman

Min forskning behandlar främst fördomar och invandringsattityder i relation till olika sociala och politiska påverkansfaktorer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar om hur attityder till invandring och invandrare utvecklas i olika kontext och över tid, inom länder och inom individer. I detta har jag särskilt intresserat mig för kopplingen mellan politiska omständigheter och fördomar, inklusive hur individens erfarenheter samverkar med kontextuella faktorer för att forma attityder, samt för betydelsen av sociala faktorer i individens närhet. Jag har förnärvarande ett forskningsprojekt som tittar på betydelsen av föräldrar, vänner och skola när det gäller utvecklingen av fördomsfulla attityder under tonåren, samt hur dessa faktorer samverkar i relation till ungdomars attitydutveckling.

2020
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
2019
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 4
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.
2019
Developmental Psychology, American Psychological Association (APA) 2019, Vol. 55, (11) : 2451-2463
Miklikowska, Marta; Bohman, Andrea; Titzmann, Peter F.
2018
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2018, Vol. 41, (3) : 283-306
Bohman, Andrea
2016
Journal of ethnic and migration studies, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (42) : 1729-1747
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
2016
Sociology Compass, John Wiley & Sons 2016, Vol. 10, (10) : 877-892
Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea
2016
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016 : 11-28
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
2014
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 73
Bohman, Andrea
2014
Delmi rapport, 2014:2
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
2014
DN-debatt
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
2014
Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis 2014, Vol. 37, (6) : 937-957
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
2014
European Populism and winning the immigration debate, Fores 2014 : 41-64
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
2013
Axess, (5) : 50-53
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2013
Axess, (5) : 46-49
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2012
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2012, (2) : 9-12
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
2011
International Journal of Comparative Sociology, Vol. 52, (6) : 457-477
Bohman, Andrea

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2023
1 januari 2017 till 31 december 2019
1 januari 2017 till 31 december 2023
1 januari 2015 till 31 december 2019