"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet, sömn och mental hälsa: Dynamiska samband inom och mellan dagar

Forskningsprojekt Hur ser sambanden ut mellan individers fysiska aktivitet, sömn och mentala hälsa ihop inom och mellan dagar? Det är huvudfrågan i detta projekt.

I detta projekt används en intensiv longitudinell design som involverar flera n-of-1 studier för att undersöka dynamiska samband mellan fysisk aktivitet, sömn och mental hälsa. Projektet kommer att bidra med nya insikter om hur individers fysiska aktivitet, sömn och mentala hälsa hänger ihop inom och mellan dagar med en forskningsdesign med hög ekologisk validitet. Kunskap från projektet kan öka vår förståelse för hur man utformar personliga beteendeinterventioner med fokus på fysisk aktivitet, sömn och mental hälsa.

Projektansvarig

Andreas Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2022-12-31

Finansiering

Idrottshögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

I projektet antar vi en idiografisk ansats, som handlar om studier av en viss individ. Med en idiografisk ansats kan vi få en detaljerad bild av en eller flera individers fysiska aktivitet, sömn samt mentala hälsa i vardagen och testa om teorier och hypoteser stöds på individnivå. Denna ansats kommer att ge detaljerad information om dynamiska relationer inom och mellan dagar, har hög ekologisk validitet och resultaten kan i förlängningen användas för att utveckla personliga beteendeförändringsstudier.

Vi kommer att genomföra flera n-of-1 studier (även kända som single-case studier), som kommer att ge en detaljerad bild av dynamiska relationer inom individer mellan fysisk aktivitet, sömn och mental hälsa inom och över dagar. Fysisk aktivitet och sömn kommer att mäta med en accelerometer, medan data på mental hälsa kommer att samlas in via en smartphone-applikation.

I projektet kommer vi rekrytera 8-12 individer (män och kvinnor) i åldrarna 20-65 år. Data på fysisk aktivitet och sömn samlas in kontinuerligt via accelerometer och självskattad data på mental hälsa samlas in via en app flera gånger per dag under 2-4 månader. 

Senast uppdaterad: 2022-02-03