"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andreas Stenling

Andreas Stenling

Docent i psykologi. Jag forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet, motivationsprocesser samt ledarskap. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, A-114 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Andreas Stenling är involverad i forskning inom fyra huvudsakliga områden: (i) fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet; (ii) ledarskap, arbetsmiljö och hälsa; (iii) hälsosamt idrottsdeltagande; och (iv) motivationsprocesser i olika kontexter (t.ex. arbete, hälsobeteenden, idrott).

Fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet handlar om att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet samt om och i så fall hur detta samband förändras i takt med att människor åldras. 

Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Appleby, Ralph; Davis, Paul Anthony; Davis, Louise; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (24)
Back, Jenny; Stenling, Andreas; Solstad, Bård Erlend; et al.
Frontiers in Sports and Active Living, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 4
Bjørke, Ann Christin Helgesen; Buffart, Laurien M.; Raastad, Truls; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2022, Vol. 32, (4) : 782-788
Clement, Damien; Tranaeus, Ulrika; Johnson, Urban; et al.
Journal of Science and Medicine in Sport, Elsevier 2022, Vol. 25, (9) : 764-769
Davis, Paul A.; Sörman, Daniel; Carlberg, Annika; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Ekelund, Rebecka; Holmström, Stefan; Stenling, Andreas
Frontiers in Sports and Active Living, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 4
Fahrenholtz, Ida Lysdahl; Melin, Anna Katarina; Wasserfurth, Paulina; et al.
Science and medicine in football, Routledge 2022, Vol. 6, (5) : 668-674
Gredin, N. Viktor; Back, Jenny; Johnson, Urban; et al.
Journal of Occupational and Organizational Psychology
Henning, Georg; Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne; et al.
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2022, Vol. 77, (4) : 704-709
Stenling, Andreas; Eriksson Sörman, Daniel; Lindwall, Magnus; et al.
Kunskapssammanställning, 2022:6
Tafvelin, Susanne; Lundmark, Robert; Stenling, Andreas
Journal of Occupational and Organizational Psychology
Tafvelin, Susanne; Lundmark, Robert; von Thiele Schwarz, Ulrica; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (23)
Thøgersen-Ntoumani, Cecilie; Stenling, Andreas; Izett, Esther; et al.
International Journal of Sustainable Transportation
Bjørnarå, Helga Birgit; Berntsen, Sveinung; te Velde, Saskia J.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (6)
Blom, Victoria; Lönn, Amanda; Ekblom, Björn; et al.
Health Psychology and Behavioral Medicine, Taylor & Francis 2021, Vol. 9, (1) : 251-284
Carr, Rachel Margaret; Quested, Eleanor; Stenling, Andreas; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2021, Vol. 28, (12) : 1376-1385
Ekblom-Bak, Elin; Halldin, Mats; Vikstrom, Max; et al.
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, BioMed Central 2021, Vol. 18, (1)
Ekblom-Bak, Elin; Väisänen, Daniel; Ekblom, Björn; et al.
Measurement in Physical Education and Exercise Science, Routledge 2021, Vol. 25, (4) : 365-378
Haugen, Tommy; Peters, Derek M.; Ommundsen, Yngvar; et al.
Psychology and Aging
Henning, Georg; Segel-Karpas, Dikla; Stenling, Andreas; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2021, Vol. 25, (4) : 621-631
Henning, Georg; Stenling, Andreas; Bielak, Allison A. M.; et al.
Psychology and Health, Routledge 2021, Vol. 36, (1) : 43-58
Ivarsson, Andreas; Stenling, Andreas; Josefsson, Karin; et al.
Frontiers in Psychology, Vol. 12
Lundmark, Robert; Stenling, Andreas; von Thiele Schwarz, Ulrica; et al.
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2021, Vol. 49, (2) : 384-390
Sandon, Alexander; Söderström, Tor; Stenling, Andreas; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Schei, Gaute S.; Haugen, Tommy; Stenling, Andreas; et al.
Aging, Neuropsychology and Cognition, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 28, (3) : 392-417
Stenling, Andreas; Eriksson Sörman, Daniel; Lindwall, Magnus; et al.
Motivation and Emotion, Springer 2021, Vol. 45 : 75-90
Stenling, Andreas; Henning, Georg; Bjälkebring, Pär; et al.
Intelligence, Elsevier 2021, Vol. 89
Sörman, Daniel Eriksson; Stenling, Andreas; Sundström, Anna; et al.
Journal of leadership & organizational studies, Sage Publications 2021, Vol. 28, (1) : 60-75
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas
British Journal of Health Psychology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 26, (3) : 767-788
Thøgersen-Ntoumani, Cecilie; Dodos, Louisa A.; Stenling, Andreas; et al.
Frontiers In Public Health, Vol. 8
Wannheden, Carolina; Stenfors, Terese; Stenling, Andreas; et al.
Psychology and Health, Vol. 35, (6) : 665-684
Chan, Derwin K. C.; Stenling, Andreas; Yusainy, Cleoputri; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2020, Vol. 30, (10) : 1859-1868
Davis, Paul A.; Stenling, Andreas
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (4)
Ekblom-Bak, Elin; Stenling, Andreas; Salier Eriksson, Jane; et al.
Journal of Psychology, Routledge 2020, Vol. 154, (4) : 292-308
Ntoumanis, Nikos; Stenling, Andreas; Quested, Eleanor; et al.
Journal of Sports Sciences, Taylor & Francis 2020, Vol. 38, (6) : 626-643
Solstad, Bård Erlend; Stenling, Andreas; Ommundsen, Yngvar; et al.
Body image, Elsevier 2020, Vol. 35 : 84-95
Sundgot-Borgen, Christine; Stenling, Andreas; Rosenvinge, Jan H.; et al.
International journal of sports science & coaching, Sage Publications 2019, Vol. 14, (4) : 444-452
Davis, Louise; Stenling, Andreas; Gustafsson, Henrik; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2019, Vol. 29, (1) : 132-143
Gjesdal, Siv; Stenling, Andreas; Solstad, Bård E.; et al.
journal of Research in Personality, Elsevier 2019, Vol. 80 : 97-97
Henning, Georg; Bjalkebring, Par; Stenling, Andreas; et al.
journal of Research in Personality, Elsevier 2019, Vol. 79 : 151-160
Henning, Georg; Bjälkebring, Pär; Stenling, Andreas; et al.
Work, Aging and Retirement, Oxford University Press 2019, Vol. 5, (2) : 189-203
Henning, Georg; Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne; et al.
The International Journal of Aging & Human Development, SAGE PUBLICATIONS INC 2019, Vol. 89, (3) : 257-278
Park, Saengryeol; Ntoumanis, Nikos; Fenton, Sally A. M.; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Stenling, Andreas; Moylan, Adam; Fulton, Emily; et al.
Motivation inom träning, hälsa och idrott: Ett självbestämmande perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 357-392
Stenling, Andreas; Tafvelin, Susanne
Work & Stress, TAYLOR & FRANCIS LTD 2019, Vol. 33, (2) : 156-172
Tafvelin, Susanne; Nielsen, Karina; Schwarz, Ulrica von Thiele; et al.
European Journal of Work and Organizational Psychology, Routledge 2019, Vol. 28, (1) : 74-84
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas; Lundmark, Robert; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Tafvelin, Susanne; von Thiele Schwarz, Ulrica; Stenling, Andreas