"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Gaming

Deltagare till studie sökes

Många svenskar spelar digitala spel under sin fritid – och somliga försörjer sig på sitt spelande professionellt. Få studier har dock visat hur digitala spelare blir digitala spelare, hur deras uppväxtmönster ser ut, samt hur de ser på livet och framtiden.

Gamingkulturens socialisationspraktik

Spelar du The Sims? World of Warcraft? Pokémon Go? Counter-Strike? Final Fantasy? Fallout? Stardew Valley? Candy Crush? Eller något annat av alla de tusentals olika digitala spel som finns där ute?

  • Vill du delta i en intervjustudie om hur digitala spelare blir en del av den digitala spelkulturen?
  • Den här intervjustudien görs inom ramen för ett doktorandprojekt, där fokus är att studera den svenska digitala spelvärlden.
  • Intervjuerna uppskattas ta mellan en och två timmar. Frågorna handlar om fem delområden: bakgrundsfrågor, spelfrågor, uppväxtfrågor, skolfrågor, samt frågor om framtiden.
  • Intervjusvaren kommer att transkriberas och kodas – och ingen utomstående kommer att få tillgång till dina uppgifter. Inga enskilda svar kommer att redovisas och dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig som person.
  • Deltagande i intervjustudien är frivilligt, vilket betyder att du inte behöver delta om du inte vill. Du kan också välja att avbryta när du vill.

Vem kan delta?

Studien vänder sig till svensktalande digitala spelare, från 15 år och uppåt, som spelar eller har spelat dator-, TV-, mobil-, eller VR-spel.

Hur går studien till?

Studiens syfte är att skapa kunskap kring den digitala spelsulturens fostranspraktik ur digitala spelares egna upplevelser och perspektiv. Fokus kommer att ligga på spelvanor, uppväxt och samliv, livssyn och verklighetssyn, samt framtidstankar. Jag intresserar mig för vad som är viktigt för er. Jag gör inga bedömningar om enskilda individer. Datamaterialet kommer att analyseras och resultatet redovisas i form av en doktorsavhandling hösten 2026. Forskningsprojektet har prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten; diarienumret är 2023-05513-01.

Hantering av personuppgifter

Umeå universitet är forskningshuvudman och ansvarar för alla uppgifter som samlas in i studien. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) följs enligt regelverk. Inga register kommer att upprättas. Anteckningar och ljudfiler kommer att kodas så att det inte går att koppla till någon person eller plats – varken analog eller digital sådan. Kodnycklarna kommer att förvaras separerat från materialet. Allt material kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga i dokumentskåp. Resultatet av studien kommer att publiceras som en doktorsavhandling, i vetenskapliga artiklar samt presenteras vid vetenskapliga konferenser.

Informationsbrev till deltagare

Vi som skriver är forskare respektive doktorand vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie inom ett forskningsprojekt som heter Gamingkulturens socialisationspraktik: Hur svenska datorspelare fostras in i den digitala spelvärldenLäs mer i dokumentet.

Vill du delta i studien? Så här lämnar du samtycke till att delta.

Läs igenom det bifogade informationsbrevet och ta därefter ställning till om du samtycker till att delta i studien. För att delge ditt samtycke kan du antingen fylla i den bifogade samtyckesblanketten och mejla en kopia av den ifyllda filen, eller så skriver du i ett vändande mejl att du samtycker till att delta i studien.

Min e-postadress: tim.bergström@umu.se

Spara mejlet för din egen referens

Tid för intervju?

Om du samtycker till att delta i en intervju, ange gärna vilken tid det skulle passa dig. Jag är flexibel – dagar som kvällar. Intervjuerna uppskattas ta mellan en och två timmar. Intervjun genomförs individuellt i Zoom och endast ljudfilen spelas in.

Kontaktuppgifter

Ansvarig forskare

Doktorand

Senast uppdaterad: 2024-05-14