Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Fanny Pettersson

Fanny Pettersson

Mitt primära forskningsintresse är digitalisering i skola och högre utbildning. Min undervisning bedrivs främst inom BIT-programmet och fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2015 vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet med en avhandling om digitalisering inom högre utbildning. Sedan 2018 är jag anställd som universitetslektor vid institutionen. Mina forsknings- och undervisningsintressen kan sägas komma till uttryck i fyra pågående forskningsprojekt:

  • Fjärrundervisning. Ett forsknings- och verksamhetsutvecklande projekt som bedrivs i samarbete med Regionen.
  • Digitalt kompetenta skolorganisationer. Ett postdoktorprojekt med fokus på skolors sätt att organisera för att stötta pedagogisk och digital utveckling.
  • Digitalt kompetent skolledarskap. Ett projekt om skolledarskap med särskilt fokus på de digitala kompetenser som skolledare behöver för att tillvarata digitaliseringens möjligheter i grund- och gymnasieskolor. Projektet genomförs tillsammans med Marcia Håkansson Lindqvist vid Mittuniversitetet och finansieras av Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
  • Glesbygdsmedicin/digitalisering och regionalisering av medicinsk utbildning. Longitudinellt projekt med fokus på alternativa sätt att utbilda läkare på distans/i glesbygdskontext.

Mer om profilområdet Lärande och IKT

2020
Education in the North, Aberdeen: School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 1-6
Billmayer, Jakob; From, Jörgen; Lindberg, J Ola; et al.
2020
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, (2-3) : 69-91
From, Jörgen; Pettersson, Fanny; Pettersson, Gerd
2020
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 235-241
Lindberg, Ola J.; From, Jörgen; Holmgren, Tomas; et al.
2020
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education
Pettersson, Fanny
2020
Education in the North, University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 242-247
Pettersson, Fanny; Hjelm, Peter
2020
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 37, (3) : 87-98
Stenman, Saga; Pettersson, Fanny
2019
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 36, (3) : 218-230
Håkansson Lindqvist, Marcia; Pettersson, Fanny
2019
Stockholm: 2019
Pettersson, Fanny
2019
Networked professional learning: emerging and equitable discourses for professional development, Cham: Springer 2019 : 167-185
Pettersson, Fanny; Olofsson, Anders D.
2018
ICICTE 2018, the international conference on information communication technologies in education 2018: proceedings, Chania, Crete: 2018 : 371-381
Håkansson Lindqvist, Marcia; Pettersson, Fanny
2018
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, New York: Springer 2018, Vol. 23, (3) : 1005-1021
Pettersson, Fanny
2018
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 132-143
Pettersson, Fanny
2015
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 115
Pettersson, Fanny
2015
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, New York: Springer Science+Business Media B.V. 2015, Vol. 20, (2) : 359-380
Pettersson, Fanny; Olofsson, Anders D.
2015
Transformative curriculum design in health sciences education, Hershey, PA: IGI Global 2015 : 235-247
Pettersson, Fanny; Olofsson, Anders D
2013
Book of Abstracts of the 40th AMEE-conference: Colouring outside the lines, Prague: 2013 : 329-329
Olofsson, Anders D; Pettersson, Fanny; Ljungberg, Christina; et al.
2013
The University of the Fraser Valley Research Review, University of the Fraser Valley 2013, Vol. 4, (3) : 16-30
Pettersson, Fanny L. M.; Olofsson, Anders D.; Söderström, Tor; et al.
2011
Education and Technology: Innovation and Research. Proceedings of ICICTE 2011, Rhodes, Greece: ICICTE 2011 2011 : 282-293
Pettersson, Fanny L. M.; Olofsson, Anders D.; Söderström, Tor; et al.
2010
Poster presented at AMEE conference, Glasgow, Scotland, Sept. 4-8, 2010.
Söderström, Tor; Pettersson, Fanny; Häll, Lars O.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

23 juni 2018 till 20 juni 2019
1 januari 2018 till 31 december 2021