"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Globala spår av timmerproduktion

Forskningsprojekt Under två år och tusentals kilometer kommer detta projekt att följa svenska träd genom varje steg av industriell produktion från skogsplantage till byggarbetsplats.

Var kommer virket för arkitektonisk konstruktion ifrån? På vilka olika sätt kan träd tillverkas till "massvirke" eller "konstruerat timmer" för stora byggnader? Och vilken effekt har industriellt skogsbruk och träproduktion på landskapen som producerar träd för morgondagens träbyggnader? Under två år och tusentals kilometer kommer detta projekt att följa svenska träd genom varje steg av industriell produktion från skogsplantage till sågverk och byggarbetsplats.

Projektansvarig

James Brown
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 20

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-02-08

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan, UmArts

Forskningsområde

Arkitektur
Senast uppdaterad: 2024-02-20