"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Samuel Zeller

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan

Forskningsprojekt Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. GRADE fokuserar just den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet, där det finns stora behov av ny kunskap och kompetens.

Projektansvarig

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Högskolan Väst
  Göteborgs universitet
  KTH
  Högskolan i Gävle
  Mittuniversitetet

Projektbeskrivning

GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan

Sex lärosäten har gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning.

Kombinerar olika vetenskaper

En grundläggande utgångspunkt för GRADE är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Sex ämnesområden finns representerade i forskarskolan vilka alla bidrar med olika perspektiv i forskning riktad mot skolans digitalisering.

 • Didaktik
 • Informatik
 • Pedagogik
 • Pedagogiskt arbete
 • Teknik och lärande/Medieteknik
 • Tillämpad IT

Deltagande lärosäten

I forskarskolan GRADE deltar Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

I forskarskolan GRADE samlas doktorander och handledare från de olika lärosätena. Syftet är att utveckla digitala teknologier som kan användas i utbildning, till exempel utveckling av kurser, och den forskning som bedrivs inom området digital utveckling.

Läs mer om forskarskolan GRADE.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-02-18