"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?

Forskningsprojekt I projektet analyseras den miljöanpassade offentliga upphandlingens roll för ett hållbart samhälle. Så kallad grön upphandling har etablerats på allvar, och förväntningarna på dess funktion som ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel för hållbar utveckling är stora i politiska kretsar och bland intresseorganisationer.

Projektets utgångspunkt är att objektivt granska grön upphandling som ett miljöpolitiskt styrinstrument. Inom EU upphandlar den offentliga sektorn årligen varor och tjänster för motsvarande 16 procent av unionens BNP. Den offentliga sektorn är således en betydelsefull aktör, och en vanlig uppfattning är att den via sina omfattande inköp kan påverka samhällets produktion och konsumtion på ett för miljön bra sätt. Miljöanpassad offentlig upphandling uppfattas som ett flexibelt och kraftfullt verktyg för att minska vår inverkan på miljön till långsiktigt hållbara nivåer. Förväntningarna på detta verktyg är därför stora både vad det gäller positiva effekter på miljön, men också vad det gäller dess förmåga att bidra till förbättrad miljö till låg kostnad. Det är dock svårt att finna generellt vetenskapligt stöd för dessa förväntningar, inte minst inom den välfärdsekonomiska litteraturen. Behovet av grundläggande forskning är stort, och projektets övergripande syfte är därför att undersöka hur man i ett välfärdsekonomiskt perspektiv ska närma sig grön offentlig upphandling som ett miljöpolitiskt styrmedel; detta med tanke på dess miljöeffekter, om dessa effekter uppnås kostnadseffektivt, och dess inverkan på konkurrensgraden i upphandlingarna. Om införandet av miljöhänsyn leder till minskat intresse från företagen finns risk för negativ inverkan på såväl pris som kvalitet.

Projektansvarig

Sofia Lundberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2012-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, ca 2,5 miljoner kronor

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi
Senast uppdaterad: 2019-09-18