"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

Forskningsprojekt För att lyckas med den gröna omställningen måste vi utvärdera effekterna på sysselsättningen i de sektorer som är viktiga för övergången, till exempel den tillverkningsindustrin, där många sektorer är energi- och utsläppsintensiva.

I projektet analyserar vi effekterna av den gröna omställningen på industriella arbetsmarknader samt olika regioner, och om effekterna förväntas skilja sig mellan till exempel stad och land. Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av miljöpolitiken, och hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av företagens utsläppsreducerande insatser?

Projektansvarig

Tommy Lundgren
Gästforskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 10

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-11-01 2024-10-31

Finansiering

Forte, 3,5 miljoner SEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi
Senast uppdaterad: 2022-06-02