"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Guld och arsenik. Miljörisker, ansvarstagande och företagsstrategier i Boliden 1924-1945

Forskningsprojekt Forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om näringslivets sociala ansvarstagande under perioden mellankrigstiden.

I fokus för projektet står hanteringen av miljörisker och andra frågor kring socialt ansvarstagande inom gruvbolaget Boliden. Genom att studera miljöfrågor och socialt ansvarstagande i Boliden och dess svenska och internationella företagsnätverk bidrar forskningsprojektet till att öka kunskapen om hur företagsamhet historiskt har påverkat den yttre miljön, och hur företag adresserat miljöproblem innan den moderna miljölagstiftningen implementerades i Sverige vid slutet av 1960-talet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Tore Browaldhs Stiftelse

Forskningsområde

Ekonomisk historia
Senast uppdaterad: 2019-09-18