"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ann-Kristin Bergquist

Ann-Kristin Bergquist

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Enheten för ekonomisk historia Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 5. (Cerum), Biblioteksgränd Umeå universitet, 901 87 Umeå

Presentation

Ann-Kristin Bergquist är anställd som universitetslektor och disputerade 2007 i ekonomisk historia. 2013 utnämndes hon till docent. Bergquist är också medlem i forskningscentret CERE - Centre for Environmental and Resource Economics, https://www.cere.se/se/ som är ett samarbete mellan Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 

Forskning

Bergquists forskning är främst fokuserad på att utveckla en historisk förståelse för samtida utmaningar på miljö- och hållbarhetsfrågor med fokus på samspelet mellan politik, marknader och företag. Hon har inom ramen för olika forskningsprojekt studerat hur den industriella utvecklingen under 1900-talet gett upphov till stora hållbarhetsproblem, men också hur företag, och ofta i samarbete med myndigheter och andra aktörer i samhället, utvecklat kunskap, strategier och teknik för att hantera miljö- och energifrågor. Framförallt har frågor om hur miljöpolitiken och specifika miljöpolitiska styrmedel har drivit på företag att åstadkomma stora utsläppsminskningar och miljöteknisk utveckling sedan 1960-talet stått i fokus. Hon har i flertalet publikationer studerat utvecklingen inom naturresurs- och energiintensiva industrier, såsom gruvindustrin och skogsindustrin.

Berquists nuvarande forskning är främst relaterad till fyra olika forskningsprojekt. Ett projekt analyserar förutsättningar för grön tillväxt, genom att studera drivkrafterna bakom miljösektorns utveckling sedan 1970-talet. Ett andra forskningsprojekt berör hur svenskt näringsliv, med fokus på gruvindustrin, hanterade miljörisker och socialt ansvarstagande under mellankrigstiden. Ett tredje projekt, vilket huvudsakligen genomförs i form av ett doktorandprojekt, undersöker miljödrivet värdeskapande i svensk bilindustri sedan 1970-talet. Berqquist är dessutom involverad i ett ekonomiskhistoriskt forskningsprojekt med flera internationella deltagare som undersöker problem relaterat till hållbart naturresursutnyttjande i Chile, Bolivia och Peru, i ett jämförande perspektiv med de nordiska länderna.

Höstterminen 2012 var Bergquist gästforskare vid Harvard Business School och höstterminen 2017 var hon Thomas K. McCraw visiting fellow, också vid Harvard Business School. 2013-2015 var Bergquist sekreterare i Svenska Ekonomiskhistoriska Föreningen och är sedan 2018 styrelseledamot i European Business History Association. 

Ämnesintressen

• Business History
• Economic History
• Environmental History
• Environmental Policy

Utmärkelser


EBHA Prize for Best Paper in European Business History presented at the Conference "Business History Around the World – Today and Tomorrow, 1st World Congress in Business history/20th Congress of the European Business History Association, Bergen, 25-27 Aug. 2016 for the paper "Total Abstinence as a Business. The Swedish Mutual Insurance Company Ansvar and the Temperance Movement 1932-1997" (med  Liselotte Eriksson).

The CEBC Halloran Prize in the History of Corporate Responsibility, 2011, for the conference paper The Making of a Green Innovation System: The Swedish Institute for Water and Air Protection and the Swedish Pulp and Paper Industry from the Mid-1960s to the 1980s. Business History Conference, St Louis, April, 2011. (med Kristina Söderholm)

Publikationer 

Artiklar (peer-review)

Bergquist, A-K (2019) “Renewing Business History in the Era of the Anthropocene”, Business History Review, 93 (1): 3- 24.

Bergquist, A-K, Ehrenfeld, J., Cole, S.A., King, A. A. & Schendler, A. (2019) “Roadblocks to Environmental Sustainability: Past Roads and Future Prospects”, Business History Review 93 (1): 127-148.

Söderholm, P, Bergquist, A-K; Söderholm, K. (2019) ”Environmental Regulation in the Pulp and Paper Industry: Impacts and Challenges:” Current Forestry Reports, 5, 185-198.

Ducoing, C., PeresCajías, J., Badia-Miró, M., Bergquist, A-K., Contreras, C., Ranestad, K & Torregrosa, S. (2018) "Natural Resources Curse in the long run? Bolivia, Chile and Peru in the Nordic Countries' Mirror". Sustainability. 10 (4): 965;

Söderholm, K. Bergquist, A-K. & Söderholm, P. (2017), "The Transition to Greener Pulp Revisited: Nordic Heterogeneity in Environmental Regulation and R&D Collaboration". Journal of Cleaner Production. 195, 1328-1339.

Bergquist, A-K. (2017), "Profits and Sustainablity. A History of Green Entrepreneurship by Geoffrey Jones." [Book review] Business History. Published on-line Sept. 7, doi/full/10.1080/00076791.2017.1371433

Bergquist, A-K (2017). "The Swedish Nonferrous Mining Industry and the Environmental Issue: The case of Boliden Business Archives". Entreprises et Histoire, 1, (86) : 157-159

Bergquist, A-K. & Eriksson, L. (2017), "Sober Business. Shared Value Creation Between the Insurance Industry and the Temperance Movement", Business History, Published on-line Oct. 6, doi.org/10.1080/00076791.2017.1380627

Bergquist, A-K. & Lindmark, M. (2016), "Sustainability and Shared Value in the Interwar Swedish Copper Industry". Business History Review. 90 (2): 197-225.

Andersson, L-F., Bergquist, A-K. & Eriksson, R. (2016), "Profits, Dividends and Industry Restructuring: The Swedish Paper and Pulp Industry 1945s-1980s". Scandinavian Economic History Review 64 (3), 278–296.

Bergquist, A-K. & Keskitalo, C. (2016), "Regulation versus deregulation. Policy divergence between Swedish forestry and the Swedish pulp and paper industry after the 1990s". Forest Policy and Economics, 73, 10-17.

Bergquist, A-K. & Kristina Söderholm, K. (2015), "Sustainable Energy Transition: The case of the Swedish Pulp and Paper Industry 1973-1990". Energy Efficiency, 9(5): 1179-1192

Bergquist, A-K & Söderholm, K, (2015), "Transition to greener pulp: regulation, industry responses and path dependency" Business History, 57 (6): 862-884.

Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2014), "Industry Strategies for Energy Transition in the Wake of the Oil Crisis", Business and Economic History On-Line, 42, 1-19.

Bergquist, A-K. & Söderholm, K. Kinneryd, H., Lindmark, M. & Söderholm, P. (2013), "Command-and-Control Revisited. Environmental Compliance and Technical Change in Swedish Industry 1970-1990", Ecological Economics, (85): 6-19

Söderholm, K. & Bergquist, A-K. (2013), "Environmental adaptation and industrial competitiveness: experiences from the Swedish pulp industry", Sustainability (5): 1789-1805

Söderholm, K. & A Bergquist, A-K. (2012), "Firm-collaboration and environmental adaptation. The case of the Swedish pulp- and paper industry 1900-1990", Scandinavian Economic History Review, 2 (60): 183-211

Bergquist, A-K. & Söderholm, K. (2012), "Svenska skogsindustrins samarbete i miljöfrågan: en framgångssaga?" Nordisk Pappershistorisk Tidskrift (4). 3-6

Bergquist, A-K. & Söderholm, K. (2011), "Green Innovation Systems in Swedish Industry, 1960–1989, Business History Review, Winter: 677-698

Lindmark, M., Bergquist, A-K, & Andersson, L-F. (2011), "Energy transition, carbon dioxide reduction and output growth in the Swedish pulp and paper industry: 1973-2006", Energy Policy, 39(9): 5449-5456

Bergquist, A-K. (2011). "Bruk och missbruk av jordens resurser" by Lundgren, LJ & Bernes, C. [Book Review] Historisk Tidskrift, 3, 2011.

Lindmark, M. & Bergquist, A-K. (2008), "Expansion for pollution reduction? Environmental adaptation of a Swedish and a Canadian Metal Smelter 1960-2005", Business History, 50 (4): 530 - 546.

Preprints

Ducoing, C., PeresCajías, J., Badia-Miró, M., Bergquist, A-K., Contreras, C., Ranestad, K & Torregrosa, S. (2018) "Natural Resources Curse in the long run? Bolivia, Chile and Peru in the Nordic Countries' Mirror". DOI 10.20944/preprints201802.0064.v1

Böcker

1.Bergquist, A-K. (2007) Guld och Gröna Skogar? Miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960-2000. Umeå Studies in Economic History, No. 36/2007. (diss).

Bokkapitel

Bergquist, A-K (2019) “Business and Sustainability” In Routledge Companion to The Makers of Global Business, ed. Da Silva Lopes, T., Lubinski, C. & Tworek, H,  Routledge.

Bergquist, A-K & Söderholm, K (2018) "The Greening of the Pulp and Paper Industry: Sweden in Comparative Perspective" In Technological Transformation in the Global Paper Industry 1800–2015: Comparative Perspectives". ed. Särkkä, T. et al. Springer [Forthcoming 2018]

Bergquist, A-K. (2017) "Dilemmas of Going Green. Environmental Strategies in the Swedish Mining Company Boliden 1960-2000" In Green Capitalism? Business and the Environment in the Twentieth Century, ed. H. Bergoff & Rome, A. Pennsylvania University Press.

Bergquist, A-K. (2011) "Managing Industrial Environmental Protection – the Swedish case 1970-1980." in Business History in Sweden ed. M. Lönnborg & Rytkönen, R., Vilnius: Gidlunds Förlag.

Bergquist, A-K., K. Arnberg., L. Eriksson., & J. Ottosson. (2009) "Business collaboration as a prerequisite for learning and innovation?: A study of structural fund projects" i Svensson, L., m fl. (red.) Learning through ongoing evaluation. Studentlitteratur.

Bergquist, A-K & Lindmark, M. (2008), "Focus on radical technology changes – not on bioenergy" In Johansson, B (red.) Bioenergy – for what and how much? Formas Fokuserar, nr 11.)

Working Papers

Bergquist, A-K. (2017), "Business and Sustainability: New Business History Perspectives" Working Paper No 8-034, Harvard Business School.

Bergquist, A-K & Söderholm, A-K (2017), "Business and Green Knowledge Production in Sweden 1960s-1980s". Working Paper No 18-050, Harvard Business School.

Bergquist, A-K. & Söderholm, K. (2015). "Transition towards renewable energy Co-ordination and technological strategies in the Swedish pulp and paper industry 1973-1990" CERE Working Paper, 2015:4

Bergquist, A-K., Sabo, J. & Söderholm, K. (2014) "Energiomställning och teknisk omvandling i svensk massa- och pappersindustri 1970-1990", Umeå Papers in Economic History Nr 43/2014

Söderholm, K. & A-K. Bergquist (2013). "Greening of business: the case of Domsjö pulp mill 1960-1990" Reserach report, ISSN: 1402-1528
, ISBN 978-91-7439-554-9, Luleå tekniska universitet.

Bergquist, A-K. & K. Söderholm, H. Kinneryd, M. Lindmark, P Söderholm. (2012) "Command-and-Control Revisited. "Environmental Compliance and Technical Change in Swedish Industry 1970-1990 CERE Working Paper, 2012:2.

Bergquist, A-K., P-O Marklund. (2011) "Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en kunskaps- och forskningsöversikt" Report from Swedish Work Environment Authority (Rapport 2011:14 )

Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2010) "Miljöforskning i Statens och Industrins tjänst. Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL) 1960-tal till 1980-tal", Umeå Papers in Economic History, Nr 40/2010. (med K. Söderholm).

Lindmark, M., A-K Bergquist, L-F Andersson (2010) "Technical change, carbon dioxide reduction and energy consumption in the Swedish pulp and paper industry 1973-2006", CERE Working Paper 2010:8 (available at SSRN)

Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2010) "R&D Collaboration for Environmental Adaptation. A pilot study of the Swedish Pulp and Paper Industry". Umeå Papers in Economic History Nr 39/2010. (med K. Söderholm)

Bergquist, A-K., K. Arnberg., L. Eriksson., J. Ottosson. (2009) Näringslivssamverkan och Innovation. En sammanfattande diskussion från en förstudie av näringslivssamverkan och lärande i strukturfondsprojekt. http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3c4088c81204cca906180004697/RapportII_II__UmU_1.pdf

Bergquist, A-K., K. Arnberg., L. Eriksson., J. Ottosson. (2008) "Lärande i fokus? Näringslivssamverkan och kunskapsspridning i initieringsfasen av strukturfondsprojekt." Umeå papers in economic history, No. 36, 2008.

 

Konferenspresentationer (selection 2012-2017)

ABH Conference, Glasgow, 29 June-1 July. "Green Nordic Capitalism. An overview." (with Geoffrey Jones).

1st World Congress in Business history/20th Congress of the European Business History Association, Bergen, 25-27 Aug. 2016 "Total Abstinence as a Business. The Swedish Mutual Insurance Company Ansvar and the Temperance Movement 1932-1997 (with Liselotte Eriksson).

Business History Conference, Portland, March 31- April 2, 2016, Portland. "Safe before Green?". Environmental strategies in Volvo Car Corporation and the importance of the U.S. market, 1970s-1990s (with Mattias Näsman).

BHC/EBHA Conference, Miami June 24-27. "What is good for society is good for business? Public trust in Swedish business since the 1970s."

Hagley Museum Fall Conference, Delaware, October 30-31, 2014. "Dilemmas of Going Green. Company strategies in the Swedish mining company Boliden 1960-2000".

European Business History Association Conference, Utrecht, 21-23 August, 2014 "Gold, Arsenic and Corporate Responsibility. Managing environmental risks in the mining industry during the interwar period" (with Magnus Lindmark).

Business History Conference, Frankfurt am Main, Tyskland 13-15 april, 2014. "Strategies for Energy Transition. The Swedish pulp and paper industry 1973-1990" (with Kristina Söderholm).

European Business History Association Conference, Uppsala, 22-24 augusti, 2013 "Transition to green pulp. Regulation, firm strategies and path dependency in Sweden in contrast to the U.S" (with Kristina Söderholm).

Business History Seminar, Harvard Business School, November 27, 2012 "Green reconstruction of Swedish Industry".

European Business History Association conference, Paris 30 Aug-1 Sep 2012."Environmental adaptation, technology development and competition"

 

Entreprenörskapsforum 2022
Söderholm, Patrik; Bergquist, Ann-Kristin; Maria, Pettersson; et al.
Journal of Environmental Planning and Management, Routledge 2022, Vol. 65, (6) : 1056-1087
Söderholm, Patrik; Bergquist, Ann-Kristin; Petterson, Maria; et al.
Natural resources and divergence: a comparison of Andean and Nordic trajectories, Palgrave Macmillan 2021 : 279-303
Bergquist, Ann-Kristin; Ducoing, Cristián; Ranestad, Kristin
Enterprise & society
Bergquist, Ann-Kristin; Näsman, Mattias
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
The Routledge companion to the makers of global business, Routledge 2019 : 546-563
Bergquist, Ann-Kristin
Business history review, Cambridge University Press 2019, Vol. 93, (1) : 3-24
Bergquist, Ann-Kristin
Harvard Business School Working Paper Series, 19-067
Bergquist, Ann-Kristin; Cole, Shawn A.; Ehrenfeld, John; et al.
Business history review, Cambridge University Press 2019, Vol. 93, (1) : 127-148
Bergquist, Ann-Kristin; Cole, Shawn A; Ehrenfeld, John; et al.
Business History, Abingdon: Routledge 2019, Vol. 61, (2) : 322-342
Bergquist, Ann-Kristin; Eriksson, Liselotte
Current Forestry Reports, Springer 2019, Vol. 5 : 185-198
Söderholm, Patrik; Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Business History, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 60, (6) : 931-933
Bergquist, Ann-Kristin
Technological Transformation in the Global Pulp and Paper Industry 1800–2018. Comparative Perspectives., Springer 2018 : 65-87
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Sustainability, Basel: MDPI 2018, Vol. 10, (4)
Ducoing, Cristián; Peres-Cajias, José; Badia-Miró, Marc; et al.
Green capitalism?: business and the environment in the twentieth century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2017 : 149-171
Bergquist, Ann-Kristin
Boston: Harvard Business School 2017
Bergquist, Ann-Kristin
Entreprises et Histoire, Paris: Editions Alexandre Lacassagne 2017, Vol. 1, (86) : 157-159
Bergquist, Ann-Kristin
Journal of Cleaner Production, Vol. 165 : 1328-1339
Söderholm, Kristina; Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Patrik
Scandinavian Economic History Review, Vol. 64, (3) : 278-296
Andersson, Lars-Fredrik; Bergquist, Ann-Kristin; Eriksson, Rikard
Energy Efficiency, Vol. 9, (5) : 1179-1192
Ann-Kristin, Bergquist; Kristina, Söderholm
Forest Policy and Economics, Vol. 73 : 10-17
Bergquist, Ann-Kristin; Keskitalo, E. Carina H.
Business history review, Cambridge University Press 2016, Vol. 90, (2) : 197-225
Bergquist, Ann-Kristin; Lindmark, Magnus
Business History, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 57, (6) : 862-884
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Umeå studies in economic history, 43
Bergquist, Ann-Kristin; Sabo, Josefin; Söderholm, Kristina
Business and Economic History On-Line, Vol. 12 : 1-18
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Ecological Economics, Elsevier 2013, Vol. 85 : 6-19
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina; Kinneryd, Hanna; et al.
Sustainability, Basel: MDPI 2013, Vol. 5, (5) : 1789-1805
Söderholm, Kristina; Bergquist, Ann-Kristin
Nordisk pappershistorisk tidskrift, Helsingfors: Föreningen Nordiska Pappershistoriker 2012, (4) : 3-6
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Scandinavian Economic History Review, Vol. 2, (60) : 183-211
Söderholm, Kristina; Bergquist, Ann-Kristin
Business history in Sweden: Näringslivshistoria i Sverige, Vilnius: Gidlunds förlag 2011 : 453-456
Bergquist, Ann-Kristin
Historisk Tidskrift, Stockholm: 2011, (3) : 695-697
Bergquist, Ann-Kristin
Rapport/Arbetsmiljöverket, 14
Bergquist, Ann-Kristin; Marklund, Per-Olov
Business history review, New York: Cambridge University Press 2011, Vol. 85, (4) : 677-698
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Energy Policy, Guildford: IPC Science and Technology Pr. 2011, Vol. 39, (9) : 5449-5456
Lindmark, Magnus; Bergquist, Ann-Kristin; Andersson, Lars-Fredrik
Umeå papers in economic history, 40
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
Umeå papers in economic history, 39, 2010
Bergquist, Ann-Kristin; Söderholm, Kristina
CERE Working Paper, 2010:8
Lindmark, Magnus; Bergquist, Ann-Kristin; Andersson, Lars Fredrik
Lärande utvärdering genom följeforskning, Lund: Studentlitteratur 2009 : 209-221
Bergquist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte; et al.
Learning through ongoing evaluation, Lund: Studentlitteratur 2009 : 217-230
Bergquist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte; et al.
Umeå papers in economic history, No. 36, 2008
Berguist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte; et al.
Business History, Vol. 50, (4) : 530-546
Lindmark, Magnus; Bergquist, Ann-Kristin
Umeå studies in economic history, 36
Bergquist, Ann-Kristin
Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor - KASAM, 2007:5
Bergquist, Ann-Kristin
Bioenergi: till vad och hur mycket?
Bergquist, Ann-Kristin; Lindmark, Magnus
Levin, Mikael; Andersson, Lars-Fredrik; Bergquist, Ann-Kristin