"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov.

Reportage

COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Kvinnosatsningen Algots Nord blev ett stort misslyckande

Lena Andersson-Skog har skrivit om industrisatsningen Algots Nords uppgång och fall.

Nyheter

Nordeapris 2022 till samhällsvetenskaplig forskning

Studier om hur finansiella system kan lära av historien och hur kommuner kan skapa social hållbarhet prisas.

Historien vägleder i omställningen till fossilfri bilflotta

Ny avhandling undersöker vilka styrmedel som har haft bäst effekt för att få mer miljövänliga bilar.

Antal doktorander ökar vid Umeå universitet – majoriteten är kvinnor

200 nya doktorander antogs 2020, vilket är den högsta nivån sedan sex år tillbaka. Majoriteten är kvinnor.

Forskningsprojekt

Att överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av spanska sjukan
Forskningsområde: Demografi, Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt