"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gymnasial utbildning för ansvarsfullt medborgarskap. En helhetssyn ur ett politiskt implementeringsperspektiv.

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Avhandlingsprojektets fokus ligger på undervisning i naturvetenskapliga ämnen (science education).

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-03

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Utbildning är ett sätt att ändra eller befästa samhällsvärden och strukturer. Flera policydokument understryker vikten av att lära om och ut solidaritet, demokrati och hållbarhet. Trots omfattande litteratur om hur man implementerar och mäter framgången med att undervisa om och för hållbarhet finns det fortfarande en missmatchning mellan önskat och uppnått politiskt resultat.

I mitt doktorandprojekt tänker jag använda en helhetssyn för att identifiera orsakerna till denna missmatchning. Helhetssyn innebär att projektet ska inkludera policydokument, relaterad forskning, lärares och elevers röster.

Senast uppdaterad: 2021-06-01