"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbara transformationsprocesser i hälso- och sjukvården

Doktorandprojekt Syftet med detta projekt är att studera hur digitala transformationsprocesser i hälso- och sjukvården hanteras av nyckelaktörer som ska driva denna process framåt. Förändringsprocessen studeras även utifrån ett hållbart perspektiv med speciellt fokus på socialt och ekologiskt hållbara aspekter.

Staten har föreslagit en digital strategi för att realisera en kostnadseffektiv vård genom digitalisering. Syftet med detta projekt är att studera hur nyckelaktörer investerar i ny digital teknologi och genomför organisationsförändringar som skapar synergier mellan digitaliseringsinitiativ och möjliggör digitala transformationsprocesser som ska realisera en patientcentrerad sjukvårdskedja. Målet är att lyfta fram utmaningar och förutsättningar som skapar kontinuerliga framsteg utan att detta sker på bekostnad av social och ekologisk hållbarhet enligt de krav som ställs av Agenda 2030.

Projektansvarig

Sara Bomark
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2024-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

Digital transformation är en komplex resa som möjliggörs av digital teknik och gränsöverskridande organisationsförändring i syfte att realisera teknikens nyttor. Digital transformation ställer höga krav på organisationers och individers anpassningsförmåga, men den är likväl en nödvändig förändringsprocess i relation till den genomgripande transformation som just nu sker på en samhällelig nivå. Detta har orsakats av en allomfattande spridning av digital teknologi som anammats av individer liksom organisationer i flertalet industrier. Denna spridning har skapat en digital infrastruktur som erbjuder unika möjligheter att personifiera produkter och tjänster samt upprätta nya kundrelationer. Den offentliga sektorn är inte undantagen från denna utveckling. I sitt pågående arbete har staten lanserat flertalet strategier för att tillgängliggöra den digitala infrastrukturen för samtliga invånare. Ett exempel på detta är bredbandssatsningen för att öka antalet uppkopplade hushåll i Sverige till 95%, år 2020.

Digital transformation av hälso- och sjukvården tillfaller Sveriges Regioner som verkställer hur digitaliseringen skall utveckla systemet inom respektive Region och i gränsöverskridande samarbeten. Empiri samlas därför in i samarbete med en av Sveriges Regioner för att lyfta fram de utmaningar och begränsningar som nyckelaktörer stöter på under sin digitala transformationsresa. I projektet studeras digitala transformationsinitiativ på olika analysnivåer (mikro, meso, makro) för att belysa hur digital teknik skapar genomgripande organisationsförändringar i rådande organisationsstrukturer. Det ligger även i Regionernas intresse att genomdriva dessa förändringar i linje med Agenda 2030. Projektsamarbetet skapar därför möjlighet att studera hur hållbara digitala transformationsprocesser kan skapas utifrån en social och ekologisk hållbar aspekt. Denna förgrening i litteraturen om digital transformation är ännu i sin linda och kunskapsbidrag inom detta område är efterfrågat.

Senast uppdaterad: 2021-09-14